Gąszcz formalności, z jakimi jeszcze do niedawna wiązało się legalne zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, zniechęcał wielu pracodawców do pozyskiwania pracowników z zagranicy. Ostatnimi czasy zmieniło się w tej kwestii wiele i od 2021 roku cały proces ma być o wiele łatwiejszy. Jest to dobra informacja dla wielu przedsiębiorców, którym po prostu opłaca się przyjmować do pracy osoby przybywające głównie z Azji i Wschodu Europy.

 

 

 

Zatrudnianie cudzoziemców – co się zmieniło?

Prawo dotyczące zatrudniania cudzoziemców przyniosło korzyści zarówno dla pracowników, którym pozyskanie legalnego zatrudnienia znacznie ułatwiono, jaki i pracodawcom.
Co zyskali pracownicy? Najważniejsza zmiana dotyczy przedłużenia terminu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce i prolongatę legalności pobytu i ważności tytułów do pracy wynikających z wiz, dokumentów i przepisów dotyczących ruchu bezwizowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że przepis ten obejmuje cudzoziemców, którzy w marcu, kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, przebywali już na terenie naszego kraju i to przebywali legalnie.

 

Praca w Polsce – ułatwienia w 2021 roku

 

Dużym ułatwieniem dla cudzoziemców jest także to, że o wizy wydawane w celu wykonywania pracy mogą starać się nie tylko w konsulacie RP znajdującym się w kraju ich pochodzenia, ale też w kraju pobytu czasowego.
Aby zachować stabilność zatrudnienia, ustawodawca w Polsce wprowadził w ramach tzw. tarczy antykryzysowej możliwość utrzymania płynności pobytu i zatrudnienia, ale sytuacja epidemiczna jest niestety bardzo dynamiczna. Trudno jest przewidzieć, czy w najbliższym czasie dla pracowników przybywających do Polski z innych państw nie stanie się obowiązkiem odbycie kwarantanny po przekroczeniu granic naszego kraju. Trzeba wiedzieć, że zarówno opłacenie testu, jak i jest obowiązkiem pracodawcy.

 

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku – gdzie szukać pomocy?

 

Śledzenie na bieżąco wszystkich zmian i regulacji jest bez wątpienia wyzwaniem, szczególnie dla pracodawców, którzy chcą legalnie zatrudnić osoby z zagranicy. Przez cały ten proces płynnie pomogą przejść fachowcy z profesjonalnych agencji pracy, takich jak KRX Outsourcing. Zajmują się oni nie tylko łączeniem pracodawców z pracownikami, ale też pomagają w dopełnieniu wszelkich formalności. Warto korzystać z usług agencji takich jak KRX outsourcing także dlatego, że w czasach pandemii gwarantują one pomoc w znalezieniu właściwych kandydatów na dane stanowisko w sposób bezpieczny i w pełni profesjonalny. Wszystkie trudności, komplikacje oraz konieczność zaznajamiania się z aktualnie obowiązującymi przepisami już nie muszą leżeć po stronie pracodawcy. Powierzając rekrutację w ręce zawodowców, pracodawca zyskuje nie tylko czas, ale i spokój ducha, że wszystko zostanie wykonane zgodnie z literą prawa.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego