AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

Znajdź swoją
następną pracę

SZUKAM PRACOWNIKA

SZUKAM PRACY

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ WROCŁAW

SZUKAM PRACOWNIKA

SZUKAM PRACY

Czym się zajmujemy

KRX Outsourcing to wrocławska agencja pracy tymczasowej. Naszym celem jest prowadzenie procesów rekrutacyjnych w taki sposób, aby ich finał był satysfakcjonujący zarówno dla pracodawcy, jak i dla samego pracownika.

Czym się zajmujemy

KRX Outsourcing to wrocławska agencja pracy tymczasowej. Naszym celem jest prowadzenie procesów rekrutacyjnych w taki sposób, aby ich finał był satysfakcjonujący zarówno dla pracodawcy, jak i dla samego pracownika.


Z różnych stron świata

Dzięki współpracy z KRX Outsourcing szybko pozyskasz pracowników z Europy i Azji. Wszelkie formalności, związane z rekrutacją oraz zatrudnieniem weźmiemy na siebie. Skontaktuj się z nami i zatrudnij obcokrajowca!

ArmeniaMołdawiaNepalIndie UkrainaBiałoruśRosjaGruzja IndonezjaBangladeszKirgistanWietnam

Z różnych stron świata

Dzięki współpracy z KRX Outsourcing szybko pozyskasz pracowników z Europy i Azji. Wszelkie formalności, związane z rekrutacją oraz zatrudnieniem weźmiemy na siebie. Skontaktuj się z nami i zatrudnij obcokrajowca!

Zobacz
Jak działamy
w KRX outsourcing

Zobacz
Jak działamy
w KRX outsourcing

Współpracują z nami

Szukasz pracownika?

Możesz liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie rekrutacji. Doświadczenie i szeroki wachlarz usług to nasze atuty! 

Sprawdź nasze usługi

Poszukujesz do swojej firmy pracowników? Świetnie trafiłeś! KRX Outsourcing to wyspecjalizowana agencja pośrednictwa pracy zajmująca się rekrutacją pracowników, zatrudnianiem pracowników z zagranicy, w tym z Ukrainy, Armenii, Mołdawii, Rosji czy innych państw spoza UE, legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców. Oferujemy kompleksowy leasing pracowników, outsourcing pracowniczy, a także formę zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa. Ponadto zajmujemy się doradztwem zawodowym. Poznaj bliżej obszar działania agencji pracy tymczasowej i dowiedz się, dlaczego warto podjąć z nami współpracę.

Rekrutacja pracowników

Każdy pracodawca doskonale wie, że znalezienie dobrego, wykwalifikowanego, doświadczonego pracownika nie jest łatwe, jak mogłoby się wydawać. Rekrutacja to czasochłonny, pracochłonny, wieloetapowy i kosztowny proces, który nie zawsze kończy się sukcesem. Dlatego doskonałym rozwiązaniem jest zlecenie przeprowadzenia rekrutacji podmiotowi zewnętrznemu, jakim jest agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing​. 

 1. Na czym polega rekrutacja pracowników we Wrocławiu?

Rekrutacja pracowników to wieloetapowy proces, który polega na znajdowaniu, selekcjonowaniu i zatrudnianiu odpowiednio doświadczonych i wykwalifikowanych, osób na wolne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie. 

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przeprowadzająca rekrutację dla danego przedsiębiorstwa musi poznać specyfikę firmy oraz styl jej działania i zarządzania. Dlatego na początku współpracy odbywa się spotkanie, którego celem jest ustalenie, jakie zadania będzie realizował pracownik na danym stanowisku pracy oraz jakie wymagania i kwalifikacje powinien posiadać. Na podstawie zebranych informacji agencja pośrednictwa pracy tworzy profil idealnego kandydata, po czym przystępuje do wyboru kandydatów odznaczających się cechami, najbardziej odpowiadającymi tym określonym w profilu.

 1. Etapy rekrutacji pracowników

Pierwszym krokiem jest stworzenie i opublikowanie przejrzystego ogłoszenia o pracę. Następnie rekrutacja i selekcja pracowników polega na przeanalizowaniu CV i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata. Z otrzymanych aplikacji agencja pracy czasowej dokonuje wyboru kandydatów, po czym przeprowadza z nimi rozmowy kwalifikacyjne oraz w razie potrzeby przeprowadza testy selekcyjne i zadaniowe. Stosowane w trakcie procesu rekrutacyjnego narzędzia selekcji pracowników pozwalają wybrać spośród wszystkich kandydujących osób najlepszego pracownika, który w pełni będzie spełniał wszystkie potrzeby i oczekiwania pracodawcy. Ostatnim etapem rekrutacji w KRX Outsourcingjest podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

 1. Rekrutacja pracowników we Wrocławiu – dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Powierzenie procesu, jakim jest rekrutacja i selekcja pracowników agencji pośrednictwa pracy, a w zasadzie specjalistom ds. rekrutacji w niej pracujących, niesie za sobą szereg korzyści. Jakich? To przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Nowoczesne metody rekrutacji wykorzystywane przez rekruterów przekładają się na szybkość i sprawność znajdowania odpowiednich pracowników. Ponadto szeregiem kwestii, takimi jak formułowanie i wystawianie ogłoszeń, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych czy sprawdzanie kwalifikacji kandydatów zajmuje się agencja pośrednictwa pracy. 

Rekrutacja pracowników zlecona agencji pracy czasowej to też oszczędność pieniędzy. Rekrutacja przeprowadzana samodzielnie wiąże się z koniecznością oddelegowania pracowników, którzy w tym czasie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, co generuje zaległości, a co za tym idzie – koszty. Dlatego, by nie martwić się o powodzenie rekrutacji, lepiej zlecić ten proces dobrej agencji pośrednictwa pracy.

Zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji to także gwarancja przeprowadzenia dobrego i sprawnego procesu rekrutacyjnego, co z pewnością korzystnie przełoży się na wizerunek firmy. 

Warto zdecydować się na zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji pośrednictwa pracy, by pozyskać do swojego przedsiębiorstwa wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to rozwiązanie idealne dla wszystkich firm, które w szybki sposób chcą zatrudnić do swojego przedsiębiorstwa kompetentnych pracowników na czas określony bądź do realizacji z góry określonego zadania.

 1. Praca tymczasowa – na czym polega?

Praca tymczasowa to jedna z form zatrudnienia, której zasady zostały uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Wedle tej regulacji praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy, niż określony w ustawie. Zadania te muszą spełniać określone przesłanki. Powinny mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny. Ponadto ustawodawca zastrzegł, że o pracy tymczasowej możemy mówić wtedy, gdy terminowe wykonanie zadań przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie jest możliwe lub nie należy do ich obowiązków.

Podmiotem zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej. Natomiast stronami umowy dotyczącymi pracy tymczasowej są: agencja pośrednictwa pracy, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy. Pracę o charakterze tymczasowym zwykle wykonuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilnoprawnej.

 1. Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Agencja pracy tymczasowej to instytucja, która zajmuje się znajdowaniem i oddelegowywaniem pracowników do określonego pracodawcy, a także wszelkimi kwestiami formalno-prawnymi związanymi z zatrudnieniem. Do głównych obowiązków agencji pracy tymczasowej należy: rekrutacja i selekcja pracowników oraz ich obsługa kadrowo-płacowa.

 1. Na czym polega współpraca z agencją pracy tymczasowej?

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przygotowuje ofertę, tj. dokonuje analizy zapotrzebowania na pracowników i ustala wszystkie sprawy dotyczące oddelegowania pracowników do firmy klienta. Następnie podpisywana jest umowa, a agencja rozpoczyna poszukiwanie pracowników. Przeprowadza rekrutację i selekcję, po czym wybrane osoby zatrudnia i podpisuje z nimi umowę. Z kolei po zatrudnieniu, agencja pracy tymczasowej dokonuje rozliczenia, przekazuje je do zaakceptowania klientowi, po czym wystawia fakturę VAT.

 1. Dlaczego warto podjąć współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Dzięki skorzystaniu z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing, pracodawca jest w stanie pozyskać dużą liczbę pracowników w krótkim czasie, bez konieczności spełniania szeregu rozmaitych formalności związanych z zatrudnieniem. Ponadto dzięki zatrudnieniu pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej, pracodawca zostaje całkowicie odciążony, jeśli chodzi o kwestię wypłaty wynagrodzeń i wszelkie sprawy związane zatrudnieniem. Obowiązki pracodawcy przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej. 

Praca tymczasowa to korzystne rozwiązanie dla każdego pracodawcy, który poszukuje do swojej firmy wykwalifikowanych pracowników na czas określony lub do wykonania konkretnego zadania.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem pracy tymczasowej

Znalezienie wykwalifikowanych i zmotywowanych osób do pracy, przeprowadzenie rekrutacji, załatwienie szeregu spraw formalno-prawnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnieniem to czynności wymagające wiedzy, doświadczenia i poświęcenia dużej ilości czasu. Dlatego zatrudnienie pracowników z Ukrainy warto zlecić firmie zewnętrznej, jaką jest agencja pośrednictwa pracy.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – jakimi kwestiami zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

W pierwszej kolejności przeprowadzana jest rekrutacja i selekcja pracowników. Jej celem jest wyłonienie kandydatów najlepiej odpowiadających profilowi idealnego pracownika, którzy posiadają wszelkie kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy na danym stanowisku. 

Agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing oddelegowuje wybrane w procesie rekrutacji osoby do miejsca wskazanego przez pracodawcę. Zajmuje się również kwestią zakwaterowania pracowników nieopodal miejsca świadczenia pracy. 

Agencja pracy tymczasowej trudni się wszelkimi kwestiami związanymi z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Dzięki temu pracodawca nie musi tracić czasu na załatwianie rozmaitych spraw urzędowych. Ponadto może mieć pewność, że pracownik posiada ważne dokumenty uprawniające go zarówno do pobytu, jak i podjęcia zatrudnienia na terytorium naszego kraju. Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również takimi sprawami, jak organizacja badań lekarskich czy kursu BHP.

To jednak nie wszystko. Po zatrudnieniu pracownika i wdrożeniu go do pracy, agencja pracy czasowej sprawuje nadzór nad wydajnością pracowników, a także reaguje na wszelkie potrzeby i problemy, zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

 1. Dlaczego warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?

Wiele polskich przedsiębiorców chętnie zatrudnia w swojej firmie osoby z Ukrainy. Trudno się temu dziwić. Ukraińscy pracownicy cieszą się opinią osób pracowitych, rzetelnych i silnie zmotywowanych do pracy. Ponadto argumentem przemawiającym za zatrudnianiem Ukraińców w naszym kraju są również podobieństwa językowe i kulturowe. Istotną kwestią zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy są też atrakcyjne warunki finansowe takiego zatrudnienia.

Warto skorzystać z usługi, jaką jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing, by w szybki i bezproblemowy sposób pozyskać doświadczonych pracowników. I to bez konieczności samodzielnego przeprowadzania rekrutacji i załatwiania wielu spraw urzędowych związanych z kwestią legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium Polski.

 1. Na czym polega rekrutacja pracowników we Wrocławiu?

Rekrutacja pracowników to wieloetapowy proces, który polega na znajdowaniu, selekcjonowaniu i zatrudnianiu odpowiednio doświadczonych i wykwalifikowanych, osób na wolne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie. 

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przeprowadzająca rekrutację dla danego przedsiębiorstwa musi poznać specyfikę firmy oraz styl jej działania i zarządzania. Dlatego na początku współpracy odbywa się spotkanie, którego celem jest ustalenie, jakie zadania będzie realizował pracownik na danym stanowisku pracy oraz jakie wymagania i kwalifikacje powinien posiadać. Na podstawie zebranych informacji agencja pośrednictwa pracy tworzy profil idealnego kandydata, po czym przystępuje do wyboru kandydatów odznaczających się cechami, najbardziej odpowiadającymi tym określonym w profilu.

 1. Etapy rekrutacji pracowników

Pierwszym krokiem jest stworzenie i opublikowanie przejrzystego ogłoszenia o pracę. Następnie rekrutacja i selekcja pracowników polega na przeanalizowaniu CV i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata. Z otrzymanych aplikacji agencja pracy czasowej dokonuje wyboru kandydatów, po czym przeprowadza z nimi rozmowy kwalifikacyjne oraz w razie potrzeby przeprowadza testy selekcyjne i zadaniowe. Stosowane w trakcie procesu rekrutacyjnego narzędzia selekcji pracowników pozwalają wybrać spośród wszystkich kandydujących osób najlepszego pracownika, który w pełni będzie spełniał wszystkie potrzeby i oczekiwania pracodawcy. Ostatnim etapem rekrutacji w KRX Outsourcing jest podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

 1. Rekrutacja pracowników we Wrocławiu – dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Powierzenie procesu, jakim jest rekrutacja i selekcja pracowników agencji pośrednictwa pracy, a w zasadzie specjalistom ds. rekrutacji w niej pracujących, niesie za sobą szereg korzyści. Jakich? To przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Nowoczesne metody rekrutacji wykorzystywane przez rekruterów przekładają się na szybkość i sprawność znajdowania odpowiednich pracowników. Ponadto szeregiem kwestii, takimi jak formułowanie i wystawianie ogłoszeń, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych czy sprawdzanie kwalifikacji kandydatów zajmuje się agencja pośrednictwa pracy. 

Rekrutacja pracowników zlecona agencji pracy czasowej to też oszczędność pieniędzy. Rekrutacja przeprowadzana samodzielnie wiąże się z koniecznością oddelegowania pracowników, którzy w tym czasie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, co generuje zaległości, a co za tym idzie – koszty. Dlatego, by nie martwić się o powodzenie rekrutacji, lepiej zlecić ten proces dobrej agencji pośrednictwa pracy.

Zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji to także gwarancja przeprowadzenia dobrego i sprawnego procesu rekrutacyjnego, co z pewnością korzystnie przełoży się na wizerunek firmy. 

Warto zdecydować się na zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji pośrednictwa pracy, by pozyskać do swojego przedsiębiorstwa wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Doradztwo personalne

Jedną z usług oferowaną przez agencję pracy tymczasowej KRX Outsourcing jest doradztwo personalne, w ramach którego przeprowadzamy rekrutację i selekcję pracowników, prowadzimy szkolenia czy rozwiązujemy problemy związane z zarządzaniem zespołem.

 1. Doradztwo personalne – czym jest?

Najogólniej rzecz ujmując, doradztwo personalne to nic innego, jak pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu, zatrzymywaniu i szkoleniu pracowników przy wykorzystaniu fachowej wiedzy i znajomości rynku pracy. Doradztwo personalne to dość skomplikowany proces, który warto powierzyć specjalistom HR, tj. doświadczonym osobom zajmującym się na co dzień zarówno doradztwem personalnym, jak i zawodowym.

 1. Zakres usług świadczonych przez agencję doradztwa personalnego

Jedną z usług oferowanych przez agencję pracy tymczasowej we Wrocławiu jest doradztwo personalne i zawodowe. W tym zakresie oferujemy pomoc pracodawcom w czterech głównych obszarach.

 • Doradztwo lub kompleksowe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego 

Doświadczony i kompetentny doradca personalny przeprowadza proces rekrutacyjny, którego celem jest znalezienie wykwalifikowanego pracownika na wolne stanowisko pracy.

 • Usługi doradcze

Po zatrudnieniu istotne jest wdrożenie nowego pracownika do pracy i integracja z zespołem. W tym wypadku ważne jest stworzenie odpowiedniego systemu motywowania pracownika oraz możliwości wsparcia rozwoju osobistego.

 • Szkolenia

Agencja pracy tymczasowej KRX Outsourcing zajmuje się również przeprowadzaniem szkoleń, które stanowią jeden z niezbędnych elementów tworzenia efektywnego i zgranego zespołu.

 • Zarządzanie zespołem

Problem zarządzania zespołem występuje w wielu firmach. Z pomocą przychodzą doradcy personalni, którzy pomogą znaleźć przyczynę problemów, a następnie przedstawią pracodawcy rozwiązania, które w szybkim czasie pozwolą się z nimi uporać. 

 1. Dlaczego warto podjąć współpracę z agencją pracy tymczasowej w zakresie doradztwa personalnego?

Specjaliści zajmujący się doradztwem zawodowym gwarantują maksymalny komfort współpracy, podchodząc do każdego klienta indywidualnie z pełnym zaangażowaniem i starannością. Specjaliści HR doskonale znają rynek pracy, posiadają szeroką wiedzę w zakresie doradztwa, ponadto są osobami komunikatywnymi, kreatywnymi i świetnie nawiązującymi kontakty z innymi ludźmi, co gwarantuje wysoką jakość usług i powodzenie działań. Na każdym etapie współpracy oferujemy naszemu klientowi pomoc i wsparcie. Dzięki skorzystaniu z naszych usług, pracodawca może w pełni skupić się na wykonywaniu zadań istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Jeśli zależy Ci na zgranym zespole i pozyskaniu do firmy zmotywowanych do pracy osób, skorzystaj z usług agencji KRX Outsourcing w zakresie doradztwa personalnego.

 1. Zezwolenie na pobyt czasowy

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może starać się cudzoziemiec, co do którego, zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 3 lata z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Po prawidłowym złożeniu formularza wniosku do właściwego wojewody i uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, wydawana jest karta pobytu z dopiskiem dostęp do rynku pracy, która legalizuje zarówno pobyt, jak i możliwość zatrudnienia w Polsce.

 1. Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały, czyli wydawany na czas nieoznaczony, może być udzielone tylko w przypadkach wymienionych w przepisach prawa, m.in. małżonkowi polskiego obywatela czy cudzoziemcowi posiadającemu polskie pochodzenie. Po złożeniu wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi przesłanki dające możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, udzielane jest zezwolenie oraz wydawana jest karta pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy. 

 1. Inne rodzaje zezwoleń na pobyt cudzoziemca w Polsce

Oprócz zezwolenia na pobyt czasowy i stały wyróżnia się również inne rodzaje zezwoleń.

 • Zezwolenie na pracę sezonową 

Jeżeli cudzoziemiec planuje przyjechać do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej, wówczas możliwe jest udzielenie zezwolenia na czas trwania tej pracy, jednak na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu do Polski. Po złożeniu wniosku wydawana jest karta pobytu z adnotacją praca sezonowa.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach 

Zezwolenie wydaje się cudzoziemcom, którzy chcą podjąć lub kontynuować studia wyższe, doktoranckie lub odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach jednak pod warunkiem, że wymienione okoliczności uzasadniają pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Po złożeniu wniosku i udzieleniu zezwolenia, wydawana jest karta pobytu z dopiskiem dostęp do rynku pracy, czyli dająca również możliwość zatrudnienia w Polsce.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną

Takie zezwolenie może zostać udzielone cudzoziemcowi, który przybywa bądź przebywa w Polsce celem połączenia się z członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium naszego kraju. Zezwolenie wydaje się w sytuacji, kiedy okoliczności będące podstawą ubiegania się o to zezwolenie uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Samo zezwolenie wydawane jest na czas od 3 miesięcy do 3 lat. Po jego uzyskaniu wydawana jest karta pobytu.

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

To zezwolenie może być udzielone cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez minimum 5 lat, który łącznie spełnia trzy warunki – posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne oraz potwierdzoną znajomość języka polskiego. Zezwolenie udziela się na czas nieoznaczony, natomiast kartę pobytu wydaje się na okres 5 lat. Na jej podstawie obcokrajowiec może być legalnie zatrudniony w Polsce bez konieczności posiadania osobnego zezwolenia na pracę.

 1. Rodzaje zezwoleń na pracę

Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również uzyskiwaniem pięciu, wymienionych w przepisach prawa, typów zezwoleń na pracę tj. zezwolenie typu A, B, C, D i E.

Legalizacja pobytu obcokrajowca to dość złożony i skomplikowany proces, którego powodzenie w dużej mierze uzależnione jest od wiedzy, doświadczenia i umiejętności poruszania się po przepisach prawnych. Dlatego całą procedurę legalizacji pobytu i pracy warto zlecić doświadczonej i specjalizującej się w tym agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing.

 1. Praca tymczasowa – na czym polega?

Praca tymczasowa to jedna z form zatrudnienia, której zasady zostały uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Wedle tej regulacji praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy, niż określony w ustawie. Zadania te muszą spełniać określone przesłanki. Powinny mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny. Ponadto ustawodawca zastrzegł, że o pracy tymczasowej możemy mówić wtedy, gdy terminowe wykonanie zadań przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie jest możliwe lub nie należy do ich obowiązków.

Podmiotem zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej. Natomiast stronami umowy dotyczącymi pracy tymczasowej są: agencja pośrednictwa pracy, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy. Pracę o charakterze tymczasowym zwykle wykonuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilnoprawnej.

 1. Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Agencja pracy tymczasowej to instytucja, która zajmuje się znajdowaniem i oddelegowywaniem pracowników do określonego pracodawcy, a także wszelkimi kwestiami formalno-prawnymi związanymi z zatrudnieniem. Do głównych obowiązków agencji pracy tymczasowej należy: rekrutacja i selekcja pracowników oraz ich obsługa kadrowo-płacowa.

 1. Na czym polega współpraca z agencją pracy tymczasowej?

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przygotowuje ofertę, tj. dokonuje analizy zapotrzebowania na pracowników i ustala wszystkie sprawy dotyczące oddelegowania pracowników do firmy klienta. Następnie podpisywana jest umowa, a agencja rozpoczyna poszukiwanie pracowników. Przeprowadza rekrutację i selekcję, po czym wybrane osoby zatrudnia i podpisuje z nimi umowę. Z kolei po zatrudnieniu, agencja pracy tymczasowej dokonuje rozliczenia, przekazuje je do zaakceptowania klientowi, po czym wystawia fakturę VAT.

 1. Dlaczego warto podjąć współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Dzięki skorzystaniu z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing, pracodawca jest w stanie pozyskać dużą liczbę pracowników w krótkim czasie, bez konieczności spełniania szeregu rozmaitych formalności związanych z zatrudnieniem. Ponadto dzięki zatrudnieniu pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej, pracodawca zostaje całkowicie odciążony, jeśli chodzi o kwestię wypłaty wynagrodzeń i wszelkie sprawy związane zatrudnieniem. Obowiązki pracodawcy przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej. 

Praca tymczasowa to korzystne rozwiązanie dla każdego pracodawcy, który poszukuje do swojej firmy wykwalifikowanych pracowników na czas określony lub do wykonania konkretnego zadania.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem pracy tymczasowej

Znalezienie wykwalifikowanych i zmotywowanych osób do pracy, przeprowadzenie rekrutacji, załatwienie szeregu spraw formalno-prawnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnieniem to czynności wymagające wiedzy, doświadczenia i poświęcenia dużej ilości czasu. Dlatego zatrudnienie pracowników z Ukrainy warto zlecić firmie zewnętrznej, jaką jest agencja pośrednictwa pracy.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – jakimi kwestiami zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

W pierwszej kolejności przeprowadzana jest rekrutacja i selekcja pracowników. Jej celem jest wyłonienie kandydatów najlepiej odpowiadających profilowi idealnego pracownika, którzy posiadają wszelkie kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy na danym stanowisku. 

Agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing oddelegowuje wybrane w procesie rekrutacji osoby do miejsca wskazanego przez pracodawcę. Zajmuje się również kwestią zakwaterowania pracowników nieopodal miejsca świadczenia pracy. 

Agencja pracy tymczasowej trudni się wszelkimi kwestiami związanymi z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Dzięki temu pracodawca nie musi tracić czasu na załatwianie rozmaitych spraw urzędowych. Ponadto może mieć pewność, że pracownik posiada ważne dokumenty uprawniające go zarówno do pobytu, jak i podjęcia zatrudnienia na terytorium naszego kraju. Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również takimi sprawami, jak organizacja badań lekarskich czy kursu BHP.

To jednak nie wszystko. Po zatrudnieniu pracownika i wdrożeniu go do pracy, agencja pracy czasowej sprawuje nadzór nad wydajnością pracowników, a także reaguje na wszelkie potrzeby i problemy, zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

 1. Dlaczego warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?

Wiele polskich przedsiębiorców chętnie zatrudnia w swojej firmie osoby z Ukrainy. Trudno się temu dziwić. Ukraińscy pracownicy cieszą się opinią osób pracowitych, rzetelnych i silnie zmotywowanych do pracy. Ponadto argumentem przemawiającym za zatrudnianiem Ukraińców w naszym kraju są również podobieństwa językowe i kulturowe. Istotną kwestią zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy są też atrakcyjne warunki finansowe takiego zatrudnienia.

Warto skorzystać z usługi, jaką jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing, by w szybki i bezproblemowy sposób pozyskać doświadczonych pracowników. I to bez konieczności samodzielnego przeprowadzania rekrutacji i załatwiania wielu spraw urzędowych związanych z kwestią legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium Polski.

 1. Na czym polega rekrutacja pracowników we Wrocławiu?

Rekrutacja pracowników to wieloetapowy proces, który polega na znajdowaniu, selekcjonowaniu i zatrudnianiu odpowiednio doświadczonych i wykwalifikowanych, osób na wolne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie. 

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przeprowadzająca rekrutację dla danego przedsiębiorstwa musi poznać specyfikę firmy oraz styl jej działania i zarządzania. Dlatego na początku współpracy odbywa się spotkanie, którego celem jest ustalenie, jakie zadania będzie realizował pracownik na danym stanowisku pracy oraz jakie wymagania i kwalifikacje powinien posiadać. Na podstawie zebranych informacji agencja pośrednictwa pracy tworzy profil idealnego kandydata, po czym przystępuje do wyboru kandydatów odznaczających się cechami, najbardziej odpowiadającymi tym określonym w profilu.

 1. Etapy rekrutacji pracowników

Pierwszym krokiem jest stworzenie i opublikowanie przejrzystego ogłoszenia o pracę. Następnie rekrutacja i selekcja pracowników polega na przeanalizowaniu CV i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata. Z otrzymanych aplikacji agencja pracy czasowej dokonuje wyboru kandydatów, po czym przeprowadza z nimi rozmowy kwalifikacyjne oraz w razie potrzeby przeprowadza testy selekcyjne i zadaniowe. Stosowane w trakcie procesu rekrutacyjnego narzędzia selekcji pracowników pozwalają wybrać spośród wszystkich kandydujących osób najlepszego pracownika, który w pełni będzie spełniał wszystkie potrzeby i oczekiwania pracodawcy. Ostatnim etapem rekrutacji w KRX Outsourcing jest podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

 1. Rekrutacja pracowników we Wrocławiu – dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Powierzenie procesu, jakim jest rekrutacja i selekcja pracowników agencji pośrednictwa pracy, a w zasadzie specjalistom ds. rekrutacji w niej pracujących, niesie za sobą szereg korzyści. Jakich? To przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Nowoczesne metody rekrutacji wykorzystywane przez rekruterów przekładają się na szybkość i sprawność znajdowania odpowiednich pracowników. Ponadto szeregiem kwestii, takimi jak formułowanie i wystawianie ogłoszeń, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych czy sprawdzanie kwalifikacji kandydatów zajmuje się agencja pośrednictwa pracy. 

Rekrutacja pracowników zlecona agencji pracy czasowej to też oszczędność pieniędzy. Rekrutacja przeprowadzana samodzielnie wiąże się z koniecznością oddelegowania pracowników, którzy w tym czasie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, co generuje zaległości, a co za tym idzie – koszty. Dlatego, by nie martwić się o powodzenie rekrutacji, lepiej zlecić ten proces dobrej agencji pośrednictwa pracy.

Zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji to także gwarancja przeprowadzenia dobrego i sprawnego procesu rekrutacyjnego, co z pewnością korzystnie przełoży się na wizerunek firmy. 

Warto zdecydować się na zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji pośrednictwa pracy, by pozyskać do swojego przedsiębiorstwa wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Zatrudnianie pracowników spoza Europy

Mieszkańcy krajów spoza UE, takich jak Nepal, Wietnam czy Indie coraz częściej chcą pracować w Polsce. Pracodawcy równie chętnie przyjmują zagranicznych pracowników do pracy. Jednak sam proces rekrutacji, z uwagi na różnice językowe i kulturowe, a także uzyskanie zezwolenia na pracę wiąże się z koniecznością wykonania szeregu czynności urzędowych i znajomością przepisów prawa, dlatego warto to zadanie powierzyć wykwalifikowanej agencji pracy tymczasowej jaką jest KRX Outsourcing.

 1. Zatrudnianie pracowników spoza Europy a analiza rynku pracy

Pracodawca, który wyraża chęć zatrudnienia pracownika spoza Europy, w pierwszej kolejności musi udać się do właściwego urzędu pracy celem uzyskania informacji, czy na oferowane stanowisko pracy nie ma chętnych polskich kandydatów spełniających wymogi i kwalifikacje konieczne do świadczenia pracy na danym stanowisku. To ważne, ponieważ polscy bezrobotni mają pierwszeństwo przed cudzoziemcami, jeśli chodzi o kwestię podjęcia pracy. 

 1. Zatrudnienia obcokrajowców spoza Europy a legalizacja zatrudnienia 

Jeśli po dokonaniu analizy rynku pracy okazało się, że nie ma polskich bezrobotnych chcących i posiadających kwalifikację do ubiegania się o oferowane stanowisko pracy, wówczas po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego i wyłonieniu odpowiedniego kandydata zagranicznego, należy przystąpić do procedury legalizacji jego zatrudnienia. Prawidłowo wypełniony formularz wniosku trzeba złożyć do właściwego wojewody. Zezwolenie na pracę w Polsce zwykle wydawane jest na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia. Przy czym należy podkreślić, że jest ono wydawane dla konkretnego pracodawcy i pracownika, który może wykonywać swoją pracę na warunkach określonych w tym zezwoleniu. Ponadto po uzyskaniu zezwolenia na pracę obcokrajowiec musi uzyskać wizę w polskim konsulacie – w kraju swojego pochodzenia lub stałego pobytu.

 1. Zatrudnienie pracownika spoza UE a wsparcie agencji pracy tymczasowej

Po rekrutacji, zatrudnieniu i dopełnieniu wszelkich spraw formalnych, należy pomóc cudzoziemcowi w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Tutaj kluczową rolę także odgrywa agencja pracy czasowej, która pomaga zagranicznemu pracownikowi w znalezieniu zakwaterowania czy organizacji niezbędnych do podjęcia pracy badań lekarskich. Agencja KRX Outsourcing zajmuje się wdrożeniem pracownika na nowe stanowisko pracy, ale też wspiera pracodawcę, prowadząc nadzór nad wydajnością pracownika i motywowaniem go do pracy. 

 

Przeprowadzenie procedury zatrudnienia pracowników spoza Europy, w całości można zlecić agencji pracy tymczasowej, która w sposób szybki i sprawny dokona wszelkich wymaganych prawem czynności, dzięki czemu pracodawca może skupić się na realizacji innych zadań. Skorzystanie z usług doświadczonej agencji pracy tymczasowej to gwarancja pozyskania dobrze wykwalifikowanych pracowników na dane stanowisko pracy.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Agencji Pośrednictwa Pracy KRX Outsourcing!

 1. Na czym polega leasing pracowników?

Agencja pośrednictwa pracy oferująca usługę, jaką jest leasing pracowników z Ukrainy zajmuje się wszelkimi kwestiami dotyczącymi zatrudnienia pracownika, począwszy od rekrutacji, poprzez legalizację pobytu i pracy, a zakończywszy na przeszkoleniu i wdrożeniu pracownika do pracy.

 1. Leasing pracowników ze Wschodu – korzyści dla pracodawcy

Skorzystanie z usługi, jaką jest leasing pracowników z Ukrainy, to duże ułatwienie oraz udogodnienie dla pracodawcy, który bez konieczności zajmowania się rozmaitymi czynnościami urzędowymi, formalnymi i prawnymi związanymi z zatrudnieniem zyskuje doświadczonego i należycie wykwalifikowanego pracownika. Leasing pracowniczy to świetny sposób na redukcję kosztów w firmie, ponieważ dzięki niemu można w dogodnym dla siebie czasie, np. w okresie wzmożonej produkcji, w razie konieczności uzupełnienia braków kadrowych bądź celem realizacji określonego zadania, pozyskać w szybkim czasie gotowe i odpowiednio przygotowane do pracy osoby.

 1. Leasing pracowniczy – korzyści dla pracownika

Agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing zapewnia pracownikowi kompleksową obsługę formalno-prawną. Pracownicy agencji zajmują się m.in. uzyskaniem wizy, rejestrowaniem oświadczeń dotyczących zamiaru pracy poza granicami kraju czy przedłużaniem pobytu na podstawie wydanej karty pobytu. Ponadto agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również szkoleniem pracowników, organizowaniem kursu BHP i badań lekarskich, a także zakwaterowaniem czy organizacją dowozu do miejsca pracy.

 1. Leasing pracowników a forma współpracy z agencją pracy czasowej

Po zgłoszeniu przez klienta zapotrzebowania na pracowników pracownik agencji przeprowadza wywiad mający na celu zebranie informacji dotyczących potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Następnie przedstawiana jest oferta oraz dochodzi do podpisania umowy. Kolejnymi etapami jest pozyskiwanie i kompletowanie pracowników, wdrożenie ich do pracy i na końcu – regularne rozliczanie się z klientem w oparciu o liczbę godzin przepracowanych przez pracownika i stawkę określoną w umowie. Na tej podstawie agencja pośrednictwa pracy wypłaca pracownikom wynagrodzenie.

Leasing pracownicy to proste, szybkie i skuteczne rozwiązanie dla każdego pracodawcy chcącego w szybki sposób pozyskać nowych pracowników, bez konieczności spełniania szeregu czynności i obowiązków związanych z jego zatrudnieniem.

 1. Doradztwo personalne – czym jest?

Najogólniej rzecz ujmując, doradztwo personalne to nic innego, jak pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu, zatrzymywaniu i szkoleniu pracowników przy wykorzystaniu fachowej wiedzy i znajomości rynku pracy. Doradztwo personalne to dość skomplikowany proces, który warto powierzyć specjalistom HR, tj. doświadczonym osobom zajmującym się na co dzień zarówno doradztwem personalnym, jak i zawodowym.

 1. Zakres usług świadczonych przez agencję doradztwa personalnego

Jedną z usług oferowanych przez agencję pracy tymczasowej we Wrocławiu jest doradztwo personalne i zawodowe. W tym zakresie oferujemy pomoc pracodawcom w czterech głównych obszarach.

 • Doradztwo lub kompleksowe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego 

Doświadczony i kompetentny doradca personalny przeprowadza proces rekrutacyjny, którego celem jest znalezienie wykwalifikowanego pracownika na wolne stanowisko pracy.

 • Usługi doradcze

Po zatrudnieniu istotne jest wdrożenie nowego pracownika do pracy i integracja z zespołem. W tym wypadku ważne jest stworzenie odpowiedniego systemu motywowania pracownika oraz możliwości wsparcia rozwoju osobistego.

 • Szkolenia

Agencja pracy tymczasowej KRX Outsourcing zajmuje się również przeprowadzaniem szkoleń, które stanowią jeden z niezbędnych elementów tworzenia efektywnego i zgranego zespołu.

 • Zarządzanie zespołem

Problem zarządzania zespołem występuje w wielu firmach. Z pomocą przychodzą doradcy personalni, którzy pomogą znaleźć przyczynę problemów, a następnie przedstawią pracodawcy rozwiązania, które w szybkim czasie pozwolą się z nimi uporać. 

 1. Dlaczego warto podjąć współpracę z agencją pracy tymczasowej w zakresie doradztwa personalnego?

Specjaliści zajmujący się doradztwem zawodowym gwarantują maksymalny komfort współpracy, podchodząc do każdego klienta indywidualnie z pełnym zaangażowaniem i starannością. Specjaliści HR doskonale znają rynek pracy, posiadają szeroką wiedzę w zakresie doradztwa, ponadto są osobami komunikatywnymi, kreatywnymi i świetnie nawiązującymi kontakty z innymi ludźmi, co gwarantuje wysoką jakość usług i powodzenie działań. Na każdym etapie współpracy oferujemy naszemu klientowi pomoc i wsparcie. Dzięki skorzystaniu z naszych usług, pracodawca może w pełni skupić się na wykonywaniu zadań istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Jeśli zależy Ci na zgranym zespole i pozyskaniu do firmy zmotywowanych do pracy osób, skorzystaj z usług agencji KRX Outsourcing w zakresie doradztwa personalnego.

 1. Zezwolenie na pobyt czasowy

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może starać się cudzoziemiec, co do którego, zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 3 lata z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Po prawidłowym złożeniu formularza wniosku do właściwego wojewody i uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, wydawana jest karta pobytu z dopiskiem dostęp do rynku pracy, która legalizuje zarówno pobyt, jak i możliwość zatrudnienia w Polsce.

 1. Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały, czyli wydawany na czas nieoznaczony, może być udzielone tylko w przypadkach wymienionych w przepisach prawa, m.in. małżonkowi polskiego obywatela czy cudzoziemcowi posiadającemu polskie pochodzenie. Po złożeniu wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi przesłanki dające możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, udzielane jest zezwolenie oraz wydawana jest karta pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy. 

 1. Inne rodzaje zezwoleń na pobyt cudzoziemca w Polsce

Oprócz zezwolenia na pobyt czasowy i stały wyróżnia się również inne rodzaje zezwoleń.

 • Zezwolenie na pracę sezonową 

Jeżeli cudzoziemiec planuje przyjechać do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej, wówczas możliwe jest udzielenie zezwolenia na czas trwania tej pracy, jednak na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu do Polski. Po złożeniu wniosku wydawana jest karta pobytu z adnotacją praca sezonowa.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach 

Zezwolenie wydaje się cudzoziemcom, którzy chcą podjąć lub kontynuować studia wyższe, doktoranckie lub odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach jednak pod warunkiem, że wymienione okoliczności uzasadniają pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Po złożeniu wniosku i udzieleniu zezwolenia, wydawana jest karta pobytu z dopiskiem dostęp do rynku pracy, czyli dająca również możliwość zatrudnienia w Polsce.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną

Takie zezwolenie może zostać udzielone cudzoziemcowi, który przybywa bądź przebywa w Polsce celem połączenia się z członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium naszego kraju. Zezwolenie wydaje się w sytuacji, kiedy okoliczności będące podstawą ubiegania się o to zezwolenie uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Samo zezwolenie wydawane jest na czas od 3 miesięcy do 3 lat. Po jego uzyskaniu wydawana jest karta pobytu.

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

To zezwolenie może być udzielone cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez minimum 5 lat, który łącznie spełnia trzy warunki – posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne oraz potwierdzoną znajomość języka polskiego. Zezwolenie udziela się na czas nieoznaczony, natomiast kartę pobytu wydaje się na okres 5 lat. Na jej podstawie obcokrajowiec może być legalnie zatrudniony w Polsce bez konieczności posiadania osobnego zezwolenia na pracę.

 1. Rodzaje zezwoleń na pracę

Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również uzyskiwaniem pięciu, wymienionych w przepisach prawa, typów zezwoleń na pracę tj. zezwolenie typu A, B, C, D i E.

Legalizacja pobytu obcokrajowca to dość złożony i skomplikowany proces, którego powodzenie w dużej mierze uzależnione jest od wiedzy, doświadczenia i umiejętności poruszania się po przepisach prawnych. Dlatego całą procedurę legalizacji pobytu i pracy warto zlecić doświadczonej i specjalizującej się w tym agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing.

 1. Praca tymczasowa – na czym polega?

Praca tymczasowa to jedna z form zatrudnienia, której zasady zostały uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Wedle tej regulacji praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy, niż określony w ustawie. Zadania te muszą spełniać określone przesłanki. Powinny mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny. Ponadto ustawodawca zastrzegł, że o pracy tymczasowej możemy mówić wtedy, gdy terminowe wykonanie zadań przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie jest możliwe lub nie należy do ich obowiązków.

Podmiotem zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej. Natomiast stronami umowy dotyczącymi pracy tymczasowej są: agencja pośrednictwa pracy, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy. Pracę o charakterze tymczasowym zwykle wykonuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilnoprawnej.

 1. Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Agencja pracy tymczasowej to instytucja, która zajmuje się znajdowaniem i oddelegowywaniem pracowników do określonego pracodawcy, a także wszelkimi kwestiami formalno-prawnymi związanymi z zatrudnieniem. Do głównych obowiązków agencji pracy tymczasowej należy: rekrutacja i selekcja pracowników oraz ich obsługa kadrowo-płacowa.

 1. Na czym polega współpraca z agencją pracy tymczasowej?

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przygotowuje ofertę, tj. dokonuje analizy zapotrzebowania na pracowników i ustala wszystkie sprawy dotyczące oddelegowania pracowników do firmy klienta. Następnie podpisywana jest umowa, a agencja rozpoczyna poszukiwanie pracowników. Przeprowadza rekrutację i selekcję, po czym wybrane osoby zatrudnia i podpisuje z nimi umowę. Z kolei po zatrudnieniu, agencja pracy tymczasowej dokonuje rozliczenia, przekazuje je do zaakceptowania klientowi, po czym wystawia fakturę VAT.

 1. Dlaczego warto podjąć współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Dzięki skorzystaniu z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing, pracodawca jest w stanie pozyskać dużą liczbę pracowników w krótkim czasie, bez konieczności spełniania szeregu rozmaitych formalności związanych z zatrudnieniem. Ponadto dzięki zatrudnieniu pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej, pracodawca zostaje całkowicie odciążony, jeśli chodzi o kwestię wypłaty wynagrodzeń i wszelkie sprawy związane zatrudnieniem. Obowiązki pracodawcy przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej. 

Praca tymczasowa to korzystne rozwiązanie dla każdego pracodawcy, który poszukuje do swojej firmy wykwalifikowanych pracowników na czas określony lub do wykonania konkretnego zadania.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem pracy tymczasowej

Znalezienie wykwalifikowanych i zmotywowanych osób do pracy, przeprowadzenie rekrutacji, załatwienie szeregu spraw formalno-prawnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnieniem to czynności wymagające wiedzy, doświadczenia i poświęcenia dużej ilości czasu. Dlatego zatrudnienie pracowników z Ukrainy warto zlecić firmie zewnętrznej, jaką jest agencja pośrednictwa pracy.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – jakimi kwestiami zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

W pierwszej kolejności przeprowadzana jest rekrutacja i selekcja pracowników. Jej celem jest wyłonienie kandydatów najlepiej odpowiadających profilowi idealnego pracownika, którzy posiadają wszelkie kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy na danym stanowisku. 

Agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing oddelegowuje wybrane w procesie rekrutacji osoby do miejsca wskazanego przez pracodawcę. Zajmuje się również kwestią zakwaterowania pracowników nieopodal miejsca świadczenia pracy. 

Agencja pracy tymczasowej trudni się wszelkimi kwestiami związanymi z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Dzięki temu pracodawca nie musi tracić czasu na załatwianie rozmaitych spraw urzędowych. Ponadto może mieć pewność, że pracownik posiada ważne dokumenty uprawniające go zarówno do pobytu, jak i podjęcia zatrudnienia na terytorium naszego kraju. Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również takimi sprawami, jak organizacja badań lekarskich czy kursu BHP.

To jednak nie wszystko. Po zatrudnieniu pracownika i wdrożeniu go do pracy, agencja pracy czasowej sprawuje nadzór nad wydajnością pracowników, a także reaguje na wszelkie potrzeby i problemy, zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

 1. Dlaczego warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?

Wiele polskich przedsiębiorców chętnie zatrudnia w swojej firmie osoby z Ukrainy. Trudno się temu dziwić. Ukraińscy pracownicy cieszą się opinią osób pracowitych, rzetelnych i silnie zmotywowanych do pracy. Ponadto argumentem przemawiającym za zatrudnianiem Ukraińców w naszym kraju są również podobieństwa językowe i kulturowe. Istotną kwestią zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy są też atrakcyjne warunki finansowe takiego zatrudnienia.

Warto skorzystać z usługi, jaką jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing, by w szybki i bezproblemowy sposób pozyskać doświadczonych pracowników. I to bez konieczności samodzielnego przeprowadzania rekrutacji i załatwiania wielu spraw urzędowych związanych z kwestią legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium Polski.

 1. Na czym polega rekrutacja pracowników we Wrocławiu?

Rekrutacja pracowników to wieloetapowy proces, który polega na znajdowaniu, selekcjonowaniu i zatrudnianiu odpowiednio doświadczonych i wykwalifikowanych, osób na wolne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie. 

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przeprowadzająca rekrutację dla danego przedsiębiorstwa musi poznać specyfikę firmy oraz styl jej działania i zarządzania. Dlatego na początku współpracy odbywa się spotkanie, którego celem jest ustalenie, jakie zadania będzie realizował pracownik na danym stanowisku pracy oraz jakie wymagania i kwalifikacje powinien posiadać. Na podstawie zebranych informacji agencja pośrednictwa pracy tworzy profil idealnego kandydata, po czym przystępuje do wyboru kandydatów odznaczających się cechami, najbardziej odpowiadającymi tym określonym w profilu.

 1. Etapy rekrutacji pracowników

Pierwszym krokiem jest stworzenie i opublikowanie przejrzystego ogłoszenia o pracę. Następnie rekrutacja i selekcja pracowników polega na przeanalizowaniu CV i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata. Z otrzymanych aplikacji agencja pracy czasowej dokonuje wyboru kandydatów, po czym przeprowadza z nimi rozmowy kwalifikacyjne oraz w razie potrzeby przeprowadza testy selekcyjne i zadaniowe. Stosowane w trakcie procesu rekrutacyjnego narzędzia selekcji pracowników pozwalają wybrać spośród wszystkich kandydujących osób najlepszego pracownika, który w pełni będzie spełniał wszystkie potrzeby i oczekiwania pracodawcy. Ostatnim etapem rekrutacji w KRX Outsourcing jest podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

 1. Rekrutacja pracowników we Wrocławiu – dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Powierzenie procesu, jakim jest rekrutacja i selekcja pracowników agencji pośrednictwa pracy, a w zasadzie specjalistom ds. rekrutacji w niej pracujących, niesie za sobą szereg korzyści. Jakich? To przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Nowoczesne metody rekrutacji wykorzystywane przez rekruterów przekładają się na szybkość i sprawność znajdowania odpowiednich pracowników. Ponadto szeregiem kwestii, takimi jak formułowanie i wystawianie ogłoszeń, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych czy sprawdzanie kwalifikacji kandydatów zajmuje się agencja pośrednictwa pracy. 

Rekrutacja pracowników zlecona agencji pracy czasowej to też oszczędność pieniędzy. Rekrutacja przeprowadzana samodzielnie wiąże się z koniecznością oddelegowania pracowników, którzy w tym czasie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, co generuje zaległości, a co za tym idzie – koszty. Dlatego, by nie martwić się o powodzenie rekrutacji, lepiej zlecić ten proces dobrej agencji pośrednictwa pracy.

Zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji to także gwarancja przeprowadzenia dobrego i sprawnego procesu rekrutacyjnego, co z pewnością korzystnie przełoży się na wizerunek firmy. 

Warto zdecydować się na zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji pośrednictwa pracy, by pozyskać do swojego przedsiębiorstwa wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy

Planujesz zatrudnić w swojej firmie pracowników z Ukrainy? Bez względu na to, jaki model współpracy wybierzesz, agencja pośrednictwa pracy pomoże Ci w przeprowadzeniu rekrutacji, zorganizowaniu przejazdu do miejsca pracy, zatrudnieniu pracowników z Ukrainy i wszystkimi kwestami formalnymi z tym związanymi.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem pracy tymczasowej

Znalezienie wykwalifikowanych i zmotywowanych osób do pracy, przeprowadzenie rekrutacji, załatwienie szeregu spraw formalno-prawnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnieniem to czynności wymagające wiedzy, doświadczenia i poświęcenia dużej ilości czasu. Dlatego zatrudnienie pracowników z Ukrainy warto zlecić firmie zewnętrznej, jaką jest agencja pośrednictwa pracy.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – jakimi kwestiami zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

W pierwszej kolejności przeprowadzana jest rekrutacja i selekcja pracowników. Jej celem jest wyłonienie kandydatów najlepiej odpowiadających profilowi idealnego pracownika, którzy posiadają wszelkie kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy na danym stanowisku. 

Agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing oddelegowuje wybrane w procesie rekrutacji osoby do miejsca wskazanego przez pracodawcę. Zajmuje się również kwestią zakwaterowania pracowników nieopodal miejsca świadczenia pracy. 

Agencja pracy tymczasowej trudni się wszelkimi kwestiami związanymi z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Dzięki temu pracodawca nie musi tracić czasu na załatwianie rozmaitych spraw urzędowych. Ponadto może mieć pewność, że pracownik posiada ważne dokumenty uprawniające go zarówno do pobytu, jak i podjęcia zatrudnienia na terytorium naszego kraju. Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również takimi sprawami, jak organizacja badań lekarskich czy kursu BHP.

To jednak nie wszystko. Po zatrudnieniu pracownika i wdrożeniu go do pracy, agencja pracy czasowej sprawuje nadzór nad wydajnością pracowników, a także reaguje na wszelkie potrzeby i problemy, zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

 1. Dlaczego warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?

Wiele polskich przedsiębiorców chętnie zatrudnia w swojej firmie osoby z Ukrainy. Trudno się temu dziwić. Ukraińscy pracownicy cieszą się opinią osób pracowitych, rzetelnych i silnie zmotywowanych do pracy. Ponadto argumentem przemawiającym za zatrudnianiem Ukraińców w naszym kraju są również podobieństwa językowe i kulturowe. Istotną kwestią zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy są też atrakcyjne warunki finansowe takiego zatrudnienia.

Warto skorzystać z usługi, jaką jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing, by w szybki i bezproblemowy sposób pozyskać doświadczonych pracowników. I to bez konieczności samodzielnego przeprowadzania rekrutacji i załatwiania wielu spraw urzędowych związanych z kwestią legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium Polski.

 1. Na czym polega rekrutacja pracowników we Wrocławiu?

Rekrutacja pracowników to wieloetapowy proces, który polega na znajdowaniu, selekcjonowaniu i zatrudnianiu odpowiednio doświadczonych i wykwalifikowanych, osób na wolne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie. 

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przeprowadzająca rekrutację dla danego przedsiębiorstwa musi poznać specyfikę firmy oraz styl jej działania i zarządzania. Dlatego na początku współpracy odbywa się spotkanie, którego celem jest ustalenie, jakie zadania będzie realizował pracownik na danym stanowisku pracy oraz jakie wymagania i kwalifikacje powinien posiadać. Na podstawie zebranych informacji agencja pośrednictwa pracy tworzy profil idealnego kandydata, po czym przystępuje do wyboru kandydatów odznaczających się cechami, najbardziej odpowiadającymi tym określonym w profilu.

 1. Etapy rekrutacji pracowników

Pierwszym krokiem jest stworzenie i opublikowanie przejrzystego ogłoszenia o pracę. Następnie rekrutacja i selekcja pracowników polega na przeanalizowaniu CV i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata. Z otrzymanych aplikacji agencja pracy czasowej dokonuje wyboru kandydatów, po czym przeprowadza z nimi rozmowy kwalifikacyjne oraz w razie potrzeby przeprowadza testy selekcyjne i zadaniowe. Stosowane w trakcie procesu rekrutacyjnego narzędzia selekcji pracowników pozwalają wybrać spośród wszystkich kandydujących osób najlepszego pracownika, który w pełni będzie spełniał wszystkie potrzeby i oczekiwania pracodawcy. Ostatnim etapem rekrutacji w KRX Outsourcing jest podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

 1. Rekrutacja pracowników we Wrocławiu – dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Powierzenie procesu, jakim jest rekrutacja i selekcja pracowników agencji pośrednictwa pracy, a w zasadzie specjalistom ds. rekrutacji w niej pracujących, niesie za sobą szereg korzyści. Jakich? To przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Nowoczesne metody rekrutacji wykorzystywane przez rekruterów przekładają się na szybkość i sprawność znajdowania odpowiednich pracowników. Ponadto szeregiem kwestii, takimi jak formułowanie i wystawianie ogłoszeń, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych czy sprawdzanie kwalifikacji kandydatów zajmuje się agencja pośrednictwa pracy. 

Rekrutacja pracowników zlecona agencji pracy czasowej to też oszczędność pieniędzy. Rekrutacja przeprowadzana samodzielnie wiąże się z koniecznością oddelegowania pracowników, którzy w tym czasie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, co generuje zaległości, a co za tym idzie – koszty. Dlatego, by nie martwić się o powodzenie rekrutacji, lepiej zlecić ten proces dobrej agencji pośrednictwa pracy.

Zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji to także gwarancja przeprowadzenia dobrego i sprawnego procesu rekrutacyjnego, co z pewnością korzystnie przełoży się na wizerunek firmy. 

Warto zdecydować się na zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji pośrednictwa pracy, by pozyskać do swojego przedsiębiorstwa wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Legalizacja pobytu obcokrajowca

Pracownicy z zagranicy chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Polski muszą uzyskać odpowiednie zezwolenie, by legalnie móc przebywać oraz pracować w naszym kraju. Otrzymanie takiego zezwolenia wiąże się jednak z koniecznością dopełnienia szeregu kwestii formalnych i prawnych. Dlatego warto procedurę legalizacji pobytu obcokrajowca powierzyć wykwalifikowanej agencji pośrednictwa pracy. W jaki sposób można zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce?

 1. Zezwolenie na pobyt czasowy

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może starać się cudzoziemiec, co do którego, zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 3 lata z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Po prawidłowym złożeniu formularza wniosku do właściwego wojewody i uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, wydawana jest karta pobytu z dopiskiem dostęp do rynku pracy, która legalizuje zarówno pobyt, jak i możliwość zatrudnienia w Polsce.

 1. Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały, czyli wydawany na czas nieoznaczony, może być udzielone tylko w przypadkach wymienionych w przepisach prawa, m.in. małżonkowi polskiego obywatela czy cudzoziemcowi posiadającemu polskie pochodzenie. Po złożeniu wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi przesłanki dające możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, udzielane jest zezwolenie oraz wydawana jest karta pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy. 

 1. Inne rodzaje zezwoleń na pobyt cudzoziemca w Polsce

Oprócz zezwolenia na pobyt czasowy i stały wyróżnia się również inne rodzaje zezwoleń.

 • Zezwolenie na pracę sezonową 

Jeżeli cudzoziemiec planuje przyjechać do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej, wówczas możliwe jest udzielenie zezwolenia na czas trwania tej pracy, jednak na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu do Polski. Po złożeniu wniosku wydawana jest karta pobytu z adnotacją praca sezonowa.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach 

Zezwolenie wydaje się cudzoziemcom, którzy chcą podjąć lub kontynuować studia wyższe, doktoranckie lub odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach jednak pod warunkiem, że wymienione okoliczności uzasadniają pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Po złożeniu wniosku i udzieleniu zezwolenia, wydawana jest karta pobytu z dopiskiem dostęp do rynku pracy, czyli dająca również możliwość zatrudnienia w Polsce.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną

Takie zezwolenie może zostać udzielone cudzoziemcowi, który przybywa bądź przebywa w Polsce celem połączenia się z członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium naszego kraju. Zezwolenie wydaje się w sytuacji, kiedy okoliczności będące podstawą ubiegania się o to zezwolenie uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Samo zezwolenie wydawane jest na czas od 3 miesięcy do 3 lat. Po jego uzyskaniu wydawana jest karta pobytu.

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

To zezwolenie może być udzielone cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez minimum 5 lat, który łącznie spełnia trzy warunki – posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne oraz potwierdzoną znajomość języka polskiego. Zezwolenie udziela się na czas nieoznaczony, natomiast kartę pobytu wydaje się na okres 5 lat. Na jej podstawie obcokrajowiec może być legalnie zatrudniony w Polsce bez konieczności posiadania osobnego zezwolenia na pracę.

 1. Rodzaje zezwoleń na pracę

Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również uzyskiwaniem pięciu, wymienionych w przepisach prawa, typów zezwoleń na pracę tj. zezwolenie typu A, B, C, D i E.

Legalizacja pobytu obcokrajowca to dość złożony i skomplikowany proces, którego powodzenie w dużej mierze uzależnione jest od wiedzy, doświadczenia i umiejętności poruszania się po przepisach prawnych. Dlatego całą procedurę legalizacji pobytu i pracy warto zlecić doświadczonej i specjalizującej się w tym agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing.

 1. Praca tymczasowa – na czym polega?

Praca tymczasowa to jedna z form zatrudnienia, której zasady zostały uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Wedle tej regulacji praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy, niż określony w ustawie. Zadania te muszą spełniać określone przesłanki. Powinny mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny. Ponadto ustawodawca zastrzegł, że o pracy tymczasowej możemy mówić wtedy, gdy terminowe wykonanie zadań przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie jest możliwe lub nie należy do ich obowiązków.

Podmiotem zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej. Natomiast stronami umowy dotyczącymi pracy tymczasowej są: agencja pośrednictwa pracy, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy. Pracę o charakterze tymczasowym zwykle wykonuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilnoprawnej.

 1. Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Agencja pracy tymczasowej to instytucja, która zajmuje się znajdowaniem i oddelegowywaniem pracowników do określonego pracodawcy, a także wszelkimi kwestiami formalno-prawnymi związanymi z zatrudnieniem. Do głównych obowiązków agencji pracy tymczasowej należy: rekrutacja i selekcja pracowników oraz ich obsługa kadrowo-płacowa.

 1. Na czym polega współpraca z agencją pracy tymczasowej?

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przygotowuje ofertę, tj. dokonuje analizy zapotrzebowania na pracowników i ustala wszystkie sprawy dotyczące oddelegowania pracowników do firmy klienta. Następnie podpisywana jest umowa, a agencja rozpoczyna poszukiwanie pracowników. Przeprowadza rekrutację i selekcję, po czym wybrane osoby zatrudnia i podpisuje z nimi umowę. Z kolei po zatrudnieniu, agencja pracy tymczasowej dokonuje rozliczenia, przekazuje je do zaakceptowania klientowi, po czym wystawia fakturę VAT.

 1. Dlaczego warto podjąć współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Dzięki skorzystaniu z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing, pracodawca jest w stanie pozyskać dużą liczbę pracowników w krótkim czasie, bez konieczności spełniania szeregu rozmaitych formalności związanych z zatrudnieniem. Ponadto dzięki zatrudnieniu pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej, pracodawca zostaje całkowicie odciążony, jeśli chodzi o kwestię wypłaty wynagrodzeń i wszelkie sprawy związane zatrudnieniem. Obowiązki pracodawcy przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej. 

Praca tymczasowa to korzystne rozwiązanie dla każdego pracodawcy, który poszukuje do swojej firmy wykwalifikowanych pracowników na czas określony lub do wykonania konkretnego zadania.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem pracy tymczasowej

Znalezienie wykwalifikowanych i zmotywowanych osób do pracy, przeprowadzenie rekrutacji, załatwienie szeregu spraw formalno-prawnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnieniem to czynności wymagające wiedzy, doświadczenia i poświęcenia dużej ilości czasu. Dlatego zatrudnienie pracowników z Ukrainy warto zlecić firmie zewnętrznej, jaką jest agencja pośrednictwa pracy.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – jakimi kwestiami zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

W pierwszej kolejności przeprowadzana jest rekrutacja i selekcja pracowników. Jej celem jest wyłonienie kandydatów najlepiej odpowiadających profilowi idealnego pracownika, którzy posiadają wszelkie kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy na danym stanowisku. 

Agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing oddelegowuje wybrane w procesie rekrutacji osoby do miejsca wskazanego przez pracodawcę. Zajmuje się również kwestią zakwaterowania pracowników nieopodal miejsca świadczenia pracy. 

Agencja pracy tymczasowej trudni się wszelkimi kwestiami związanymi z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Dzięki temu pracodawca nie musi tracić czasu na załatwianie rozmaitych spraw urzędowych. Ponadto może mieć pewność, że pracownik posiada ważne dokumenty uprawniające go zarówno do pobytu, jak i podjęcia zatrudnienia na terytorium naszego kraju. Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również takimi sprawami, jak organizacja badań lekarskich czy kursu BHP.

To jednak nie wszystko. Po zatrudnieniu pracownika i wdrożeniu go do pracy, agencja pracy czasowej sprawuje nadzór nad wydajnością pracowników, a także reaguje na wszelkie potrzeby i problemy, zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

 1. Dlaczego warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?

Wiele polskich przedsiębiorców chętnie zatrudnia w swojej firmie osoby z Ukrainy. Trudno się temu dziwić. Ukraińscy pracownicy cieszą się opinią osób pracowitych, rzetelnych i silnie zmotywowanych do pracy. Ponadto argumentem przemawiającym za zatrudnianiem Ukraińców w naszym kraju są również podobieństwa językowe i kulturowe. Istotną kwestią zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy są też atrakcyjne warunki finansowe takiego zatrudnienia.

Warto skorzystać z usługi, jaką jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing, by w szybki i bezproblemowy sposób pozyskać doświadczonych pracowników. I to bez konieczności samodzielnego przeprowadzania rekrutacji i załatwiania wielu spraw urzędowych związanych z kwestią legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium Polski.

 1. Na czym polega rekrutacja pracowników we Wrocławiu?

Rekrutacja pracowników to wieloetapowy proces, który polega na znajdowaniu, selekcjonowaniu i zatrudnianiu odpowiednio doświadczonych i wykwalifikowanych, osób na wolne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie. 

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przeprowadzająca rekrutację dla danego przedsiębiorstwa musi poznać specyfikę firmy oraz styl jej działania i zarządzania. Dlatego na początku współpracy odbywa się spotkanie, którego celem jest ustalenie, jakie zadania będzie realizował pracownik na danym stanowisku pracy oraz jakie wymagania i kwalifikacje powinien posiadać. Na podstawie zebranych informacji agencja pośrednictwa pracy tworzy profil idealnego kandydata, po czym przystępuje do wyboru kandydatów odznaczających się cechami, najbardziej odpowiadającymi tym określonym w profilu.

 1. Etapy rekrutacji pracowników

Pierwszym krokiem jest stworzenie i opublikowanie przejrzystego ogłoszenia o pracę. Następnie rekrutacja i selekcja pracowników polega na przeanalizowaniu CV i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata. Z otrzymanych aplikacji agencja pracy czasowej dokonuje wyboru kandydatów, po czym przeprowadza z nimi rozmowy kwalifikacyjne oraz w razie potrzeby przeprowadza testy selekcyjne i zadaniowe. Stosowane w trakcie procesu rekrutacyjnego narzędzia selekcji pracowników pozwalają wybrać spośród wszystkich kandydujących osób najlepszego pracownika, który w pełni będzie spełniał wszystkie potrzeby i oczekiwania pracodawcy. Ostatnim etapem rekrutacji w KRX Outsourcing jest podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

 1. Rekrutacja pracowników we Wrocławiu – dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Powierzenie procesu, jakim jest rekrutacja i selekcja pracowników agencji pośrednictwa pracy, a w zasadzie specjalistom ds. rekrutacji w niej pracujących, niesie za sobą szereg korzyści. Jakich? To przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Nowoczesne metody rekrutacji wykorzystywane przez rekruterów przekładają się na szybkość i sprawność znajdowania odpowiednich pracowników. Ponadto szeregiem kwestii, takimi jak formułowanie i wystawianie ogłoszeń, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych czy sprawdzanie kwalifikacji kandydatów zajmuje się agencja pośrednictwa pracy. 

Rekrutacja pracowników zlecona agencji pracy czasowej to też oszczędność pieniędzy. Rekrutacja przeprowadzana samodzielnie wiąże się z koniecznością oddelegowania pracowników, którzy w tym czasie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, co generuje zaległości, a co za tym idzie – koszty. Dlatego, by nie martwić się o powodzenie rekrutacji, lepiej zlecić ten proces dobrej agencji pośrednictwa pracy.

Zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji to także gwarancja przeprowadzenia dobrego i sprawnego procesu rekrutacyjnego, co z pewnością korzystnie przełoży się na wizerunek firmy. 

Warto zdecydować się na zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji pośrednictwa pracy, by pozyskać do swojego przedsiębiorstwa wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Leasing pracowników

Leasing pracowników polega na wypożyczeniu pracowników innej firmie. Leasing odbywa się na czas określony lub dotyczy realizacji konkretnego zadania. To wygodne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, który ma obawy przed samodzielnym przeprowadzeniem rekrutacji czy dopełnieniem kwestii formalnych związanych z zatrudnieniem. Dlatego warto skorzystać z usługi, jaką jest leasing pracowników z Ukrainy, w ramach której pracodawca nie musi się o nic martwić, tylko może cieszyć się wykwalifikowaną i kompetentną kadrą.

 1. Na czym polega leasing pracowników?

Agencja pośrednictwa pracy oferująca usługę, jaką jest leasing pracowników z Ukrainy zajmuje się wszelkimi kwestiami dotyczącymi zatrudnienia pracownika, począwszy od rekrutacji, poprzez legalizację pobytu i pracy, a zakończywszy na przeszkoleniu i wdrożeniu pracownika do pracy.

 1. Leasing pracowników ze Wschodu – korzyści dla pracodawcy

Skorzystanie z usługi, jaką jest leasing pracowników z Ukrainy, to duże ułatwienie oraz udogodnienie dla pracodawcy, który bez konieczności zajmowania się rozmaitymi czynnościami urzędowymi, formalnymi i prawnymi związanymi z zatrudnieniem zyskuje doświadczonego i należycie wykwalifikowanego pracownika. Leasing pracowniczy to świetny sposób na redukcję kosztów w firmie, ponieważ dzięki niemu można w dogodnym dla siebie czasie, np. w okresie wzmożonej produkcji, w razie konieczności uzupełnienia braków kadrowych bądź celem realizacji określonego zadania, pozyskać w szybkim czasie gotowe i odpowiednio przygotowane do pracy osoby.

 1. Leasing pracowniczy – korzyści dla pracownika

Agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing zapewnia pracownikowi kompleksową obsługę formalno-prawną. Pracownicy agencji zajmują się m.in. uzyskaniem wizy, rejestrowaniem oświadczeń dotyczących zamiaru pracy poza granicami kraju czy przedłużaniem pobytu na podstawie wydanej karty pobytu. Ponadto agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również szkoleniem pracowników, organizowaniem kursu BHP i badań lekarskich, a także zakwaterowaniem czy organizacją dowozu do miejsca pracy.

 1. Leasing pracowników a forma współpracy z agencją pracy czasowej

Po zgłoszeniu przez klienta zapotrzebowania na pracowników pracownik agencji przeprowadza wywiad mający na celu zebranie informacji dotyczących potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Następnie przedstawiana jest oferta oraz dochodzi do podpisania umowy. Kolejnymi etapami jest pozyskiwanie i kompletowanie pracowników, wdrożenie ich do pracy i na końcu – regularne rozliczanie się z klientem w oparciu o liczbę godzin przepracowanych przez pracownika i stawkę określoną w umowie. Na tej podstawie agencja pośrednictwa pracy wypłaca pracownikom wynagrodzenie.

Leasing pracownicy to proste, szybkie i skuteczne rozwiązanie dla każdego pracodawcy chcącego w szybki sposób pozyskać nowych pracowników, bez konieczności spełniania szeregu czynności i obowiązków związanych z jego zatrudnieniem.

 1. Doradztwo personalne – czym jest?

Najogólniej rzecz ujmując, doradztwo personalne to nic innego, jak pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu, zatrzymywaniu i szkoleniu pracowników przy wykorzystaniu fachowej wiedzy i znajomości rynku pracy. Doradztwo personalne to dość skomplikowany proces, który warto powierzyć specjalistom HR, tj. doświadczonym osobom zajmującym się na co dzień zarówno doradztwem personalnym, jak i zawodowym.

 1. Zakres usług świadczonych przez agencję doradztwa personalnego

Jedną z usług oferowanych przez agencję pracy tymczasowej we Wrocławiu jest doradztwo personalne i zawodowe. W tym zakresie oferujemy pomoc pracodawcom w czterech głównych obszarach.

 • Doradztwo lub kompleksowe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego 

Doświadczony i kompetentny doradca personalny przeprowadza proces rekrutacyjny, którego celem jest znalezienie wykwalifikowanego pracownika na wolne stanowisko pracy.

 • Usługi doradcze

Po zatrudnieniu istotne jest wdrożenie nowego pracownika do pracy i integracja z zespołem. W tym wypadku ważne jest stworzenie odpowiedniego systemu motywowania pracownika oraz możliwości wsparcia rozwoju osobistego.

 • Szkolenia

Agencja pracy tymczasowej KRX Outsourcing zajmuje się również przeprowadzaniem szkoleń, które stanowią jeden z niezbędnych elementów tworzenia efektywnego i zgranego zespołu.

 • Zarządzanie zespołem

Problem zarządzania zespołem występuje w wielu firmach. Z pomocą przychodzą doradcy personalni, którzy pomogą znaleźć przyczynę problemów, a następnie przedstawią pracodawcy rozwiązania, które w szybkim czasie pozwolą się z nimi uporać. 

 1. Dlaczego warto podjąć współpracę z agencją pracy tymczasowej w zakresie doradztwa personalnego?

Specjaliści zajmujący się doradztwem zawodowym gwarantują maksymalny komfort współpracy, podchodząc do każdego klienta indywidualnie z pełnym zaangażowaniem i starannością. Specjaliści HR doskonale znają rynek pracy, posiadają szeroką wiedzę w zakresie doradztwa, ponadto są osobami komunikatywnymi, kreatywnymi i świetnie nawiązującymi kontakty z innymi ludźmi, co gwarantuje wysoką jakość usług i powodzenie działań. Na każdym etapie współpracy oferujemy naszemu klientowi pomoc i wsparcie. Dzięki skorzystaniu z naszych usług, pracodawca może w pełni skupić się na wykonywaniu zadań istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Jeśli zależy Ci na zgranym zespole i pozyskaniu do firmy zmotywowanych do pracy osób, skorzystaj z usług agencji KRX Outsourcing w zakresie doradztwa personalnego.

 1. Zezwolenie na pobyt czasowy

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może starać się cudzoziemiec, co do którego, zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 3 lata z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Po prawidłowym złożeniu formularza wniosku do właściwego wojewody i uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, wydawana jest karta pobytu z dopiskiem dostęp do rynku pracy, która legalizuje zarówno pobyt, jak i możliwość zatrudnienia w Polsce.

 1. Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały, czyli wydawany na czas nieoznaczony, może być udzielone tylko w przypadkach wymienionych w przepisach prawa, m.in. małżonkowi polskiego obywatela czy cudzoziemcowi posiadającemu polskie pochodzenie. Po złożeniu wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi przesłanki dające możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, udzielane jest zezwolenie oraz wydawana jest karta pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy. 

 1. Inne rodzaje zezwoleń na pobyt cudzoziemca w Polsce

Oprócz zezwolenia na pobyt czasowy i stały wyróżnia się również inne rodzaje zezwoleń.

 • Zezwolenie na pracę sezonową 

Jeżeli cudzoziemiec planuje przyjechać do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej, wówczas możliwe jest udzielenie zezwolenia na czas trwania tej pracy, jednak na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu do Polski. Po złożeniu wniosku wydawana jest karta pobytu z adnotacją praca sezonowa.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach 

Zezwolenie wydaje się cudzoziemcom, którzy chcą podjąć lub kontynuować studia wyższe, doktoranckie lub odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach jednak pod warunkiem, że wymienione okoliczności uzasadniają pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Po złożeniu wniosku i udzieleniu zezwolenia, wydawana jest karta pobytu z dopiskiem dostęp do rynku pracy, czyli dająca również możliwość zatrudnienia w Polsce.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną

Takie zezwolenie może zostać udzielone cudzoziemcowi, który przybywa bądź przebywa w Polsce celem połączenia się z członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium naszego kraju. Zezwolenie wydaje się w sytuacji, kiedy okoliczności będące podstawą ubiegania się o to zezwolenie uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Samo zezwolenie wydawane jest na czas od 3 miesięcy do 3 lat. Po jego uzyskaniu wydawana jest karta pobytu.

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

To zezwolenie może być udzielone cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez minimum 5 lat, który łącznie spełnia trzy warunki – posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne oraz potwierdzoną znajomość języka polskiego. Zezwolenie udziela się na czas nieoznaczony, natomiast kartę pobytu wydaje się na okres 5 lat. Na jej podstawie obcokrajowiec może być legalnie zatrudniony w Polsce bez konieczności posiadania osobnego zezwolenia na pracę.

 1. Rodzaje zezwoleń na pracę

Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również uzyskiwaniem pięciu, wymienionych w przepisach prawa, typów zezwoleń na pracę tj. zezwolenie typu A, B, C, D i E.

Legalizacja pobytu obcokrajowca to dość złożony i skomplikowany proces, którego powodzenie w dużej mierze uzależnione jest od wiedzy, doświadczenia i umiejętności poruszania się po przepisach prawnych. Dlatego całą procedurę legalizacji pobytu i pracy warto zlecić doświadczonej i specjalizującej się w tym agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing.

 1. Praca tymczasowa – na czym polega?

Praca tymczasowa to jedna z form zatrudnienia, której zasady zostały uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Wedle tej regulacji praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy, niż określony w ustawie. Zadania te muszą spełniać określone przesłanki. Powinny mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny. Ponadto ustawodawca zastrzegł, że o pracy tymczasowej możemy mówić wtedy, gdy terminowe wykonanie zadań przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie jest możliwe lub nie należy do ich obowiązków.

Podmiotem zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej. Natomiast stronami umowy dotyczącymi pracy tymczasowej są: agencja pośrednictwa pracy, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy. Pracę o charakterze tymczasowym zwykle wykonuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilnoprawnej.

 1. Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Agencja pracy tymczasowej to instytucja, która zajmuje się znajdowaniem i oddelegowywaniem pracowników do określonego pracodawcy, a także wszelkimi kwestiami formalno-prawnymi związanymi z zatrudnieniem. Do głównych obowiązków agencji pracy tymczasowej należy: rekrutacja i selekcja pracowników oraz ich obsługa kadrowo-płacowa.

 1. Na czym polega współpraca z agencją pracy tymczasowej?

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przygotowuje ofertę, tj. dokonuje analizy zapotrzebowania na pracowników i ustala wszystkie sprawy dotyczące oddelegowania pracowników do firmy klienta. Następnie podpisywana jest umowa, a agencja rozpoczyna poszukiwanie pracowników. Przeprowadza rekrutację i selekcję, po czym wybrane osoby zatrudnia i podpisuje z nimi umowę. Z kolei po zatrudnieniu, agencja pracy tymczasowej dokonuje rozliczenia, przekazuje je do zaakceptowania klientowi, po czym wystawia fakturę VAT.

 1. Dlaczego warto podjąć współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Dzięki skorzystaniu z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing, pracodawca jest w stanie pozyskać dużą liczbę pracowników w krótkim czasie, bez konieczności spełniania szeregu rozmaitych formalności związanych z zatrudnieniem. Ponadto dzięki zatrudnieniu pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej, pracodawca zostaje całkowicie odciążony, jeśli chodzi o kwestię wypłaty wynagrodzeń i wszelkie sprawy związane zatrudnieniem. Obowiązki pracodawcy przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej. 

Praca tymczasowa to korzystne rozwiązanie dla każdego pracodawcy, który poszukuje do swojej firmy wykwalifikowanych pracowników na czas określony lub do wykonania konkretnego zadania.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem pracy tymczasowej

Znalezienie wykwalifikowanych i zmotywowanych osób do pracy, przeprowadzenie rekrutacji, załatwienie szeregu spraw formalno-prawnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnieniem to czynności wymagające wiedzy, doświadczenia i poświęcenia dużej ilości czasu. Dlatego zatrudnienie pracowników z Ukrainy warto zlecić firmie zewnętrznej, jaką jest agencja pośrednictwa pracy.

 1. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – jakimi kwestiami zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

W pierwszej kolejności przeprowadzana jest rekrutacja i selekcja pracowników. Jej celem jest wyłonienie kandydatów najlepiej odpowiadających profilowi idealnego pracownika, którzy posiadają wszelkie kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy na danym stanowisku. 

Agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing oddelegowuje wybrane w procesie rekrutacji osoby do miejsca wskazanego przez pracodawcę. Zajmuje się również kwestią zakwaterowania pracowników nieopodal miejsca świadczenia pracy. 

Agencja pracy tymczasowej trudni się wszelkimi kwestiami związanymi z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Dzięki temu pracodawca nie musi tracić czasu na załatwianie rozmaitych spraw urzędowych. Ponadto może mieć pewność, że pracownik posiada ważne dokumenty uprawniające go zarówno do pobytu, jak i podjęcia zatrudnienia na terytorium naszego kraju. Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również takimi sprawami, jak organizacja badań lekarskich czy kursu BHP.

To jednak nie wszystko. Po zatrudnieniu pracownika i wdrożeniu go do pracy, agencja pracy czasowej sprawuje nadzór nad wydajnością pracowników, a także reaguje na wszelkie potrzeby i problemy, zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

 1. Dlaczego warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?

Wiele polskich przedsiębiorców chętnie zatrudnia w swojej firmie osoby z Ukrainy. Trudno się temu dziwić. Ukraińscy pracownicy cieszą się opinią osób pracowitych, rzetelnych i silnie zmotywowanych do pracy. Ponadto argumentem przemawiającym za zatrudnianiem Ukraińców w naszym kraju są również podobieństwa językowe i kulturowe. Istotną kwestią zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy są też atrakcyjne warunki finansowe takiego zatrudnienia.

Warto skorzystać z usługi, jaką jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing, by w szybki i bezproblemowy sposób pozyskać doświadczonych pracowników. I to bez konieczności samodzielnego przeprowadzania rekrutacji i załatwiania wielu spraw urzędowych związanych z kwestią legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium Polski.

 1. Na czym polega rekrutacja pracowników we Wrocławiu?

Rekrutacja pracowników to wieloetapowy proces, który polega na znajdowaniu, selekcjonowaniu i zatrudnianiu odpowiednio doświadczonych i wykwalifikowanych, osób na wolne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie. 

W pierwszej kolejności agencja pracy tymczasowej przeprowadzająca rekrutację dla danego przedsiębiorstwa musi poznać specyfikę firmy oraz styl jej działania i zarządzania. Dlatego na początku współpracy odbywa się spotkanie, którego celem jest ustalenie, jakie zadania będzie realizował pracownik na danym stanowisku pracy oraz jakie wymagania i kwalifikacje powinien posiadać. Na podstawie zebranych informacji agencja pośrednictwa pracy tworzy profil idealnego kandydata, po czym przystępuje do wyboru kandydatów odznaczających się cechami, najbardziej odpowiadającymi tym określonym w profilu.

 1. Etapy rekrutacji pracowników

Pierwszym krokiem jest stworzenie i opublikowanie przejrzystego ogłoszenia o pracę. Następnie rekrutacja i selekcja pracowników polega na przeanalizowaniu CV i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata. Z otrzymanych aplikacji agencja pracy czasowej dokonuje wyboru kandydatów, po czym przeprowadza z nimi rozmowy kwalifikacyjne oraz w razie potrzeby przeprowadza testy selekcyjne i zadaniowe. Stosowane w trakcie procesu rekrutacyjnego narzędzia selekcji pracowników pozwalają wybrać spośród wszystkich kandydujących osób najlepszego pracownika, który w pełni będzie spełniał wszystkie potrzeby i oczekiwania pracodawcy. Ostatnim etapem rekrutacji w KRX Outsourcing jest podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

 1. Rekrutacja pracowników we Wrocławiu – dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej KRX Outsourcing?

Powierzenie procesu, jakim jest rekrutacja i selekcja pracowników agencji pośrednictwa pracy, a w zasadzie specjalistom ds. rekrutacji w niej pracujących, niesie za sobą szereg korzyści. Jakich? To przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Nowoczesne metody rekrutacji wykorzystywane przez rekruterów przekładają się na szybkość i sprawność znajdowania odpowiednich pracowników. Ponadto szeregiem kwestii, takimi jak formułowanie i wystawianie ogłoszeń, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych czy sprawdzanie kwalifikacji kandydatów zajmuje się agencja pośrednictwa pracy. 

Rekrutacja pracowników zlecona agencji pracy czasowej to też oszczędność pieniędzy. Rekrutacja przeprowadzana samodzielnie wiąże się z koniecznością oddelegowania pracowników, którzy w tym czasie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, co generuje zaległości, a co za tym idzie – koszty. Dlatego, by nie martwić się o powodzenie rekrutacji, lepiej zlecić ten proces dobrej agencji pośrednictwa pracy.

Zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji to także gwarancja przeprowadzenia dobrego i sprawnego procesu rekrutacyjnego, co z pewnością korzystnie przełoży się na wizerunek firmy. 

Warto zdecydować się na zlecenie procesu rekrutacyjnego agencji pośrednictwa pracy, by pozyskać do swojego przedsiębiorstwa wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Outsourcing pracowników

Outsourcing pracowników, praca tymczasowa czy leasing pracowników z Ukrainy to usługi cieszące się dużą popularnością, z których decyduje się korzystać coraz więcej firm. Dlaczego? Przedsiębiorcy często borykają się z brakiem rąk do pracy, dlatego chętnie korzystają z wyżej wymienionych rozwiązań oferowanych przez agencje pracy tymczasowej, bo pozwalają na optymalizację kosztów oraz skupienie się na wykonywaniu zadań istotnych z punktu widzenia strategii przedsiębiorstwa. Poniżej znajdziesz wszelkie najważniejsze informacje dotyczące jednej z proponowanych przez nas usług, jaką jest outsourcing pracowniczy. Na czym ona polega i jakie niesie za sobą korzyści dla przedsiębiorcy?

 

Czym jest outsourcing pracowników?

Na próżno szukać definicji prawnej outsourcingu pracowniczego. Słowo outsourcing wywodzi się z języka angielskiego i stanowi skrót terminu outside-resource-using. Przez termin ten należy rozumieć wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji, zadań i czynności, i przekazanie ich do realizacji zewnętrznym firmom specjalizującym się w danej branży. 

Outsourcing pracowników to nowoczesna strategia zarządzania polegająca na przekazaniu podmiotowi zewnętrznemu zadań, które są niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma może skoncentrować swoje zasoby i środki finansowe na obszarach stanowiących podstawę jego działania. W efekcie powierzenie niektórych obowiązków profesjonalistom spoza własnej firmy to rozwiązanie pozwalające na redukcję kosztów, a także na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Outsourcing pracowników najczęściej wykorzystuje się w takich dziedzinach jak:

 • księgowość i rachunkowość,
 • sprawy kadrowe,
 • logistyka i transport,
 • administracja, 
 • administracja systemów informatycznych,
 • audyty wewnętrzne,
 • zaopatrzenie,
 • zarządzanie dokumentami,
 • szkolenia i marketing.

 

Przy czym warto podkreślić, że outsourcing pracowników może polegać na przekazaniu działalności związanej z posiadaniem specjalistycznej i fachowej wiedzy np. w zakresie księgowości lub zleceniu określonych czynności, np. zamiast samodzielnej produkcji podzespołów, przedsiębiorca przekazuje to zadanie do wykonania specjalistom z zewnątrz.

 

Agencja pracy tymczasowej – podmiot realizujący usługi outsourcingu pracowniczego

Outsourcing pracowników to usługa, którą zwykle świadczą agencje pośrednictwa pracy specjalizujące się w pozyskiwaniu, rekrutowaniu i obsłudze kadrowej nowych pracowników. Przedsiębiorca decydujący się na przekazanie części obowiązków wykwalifikowanym pracownikom czyni agencję pracy swoim pełnomocnikiem. Dzięki temu agencja pracy tymczasowej może zajmować się kompleksową obsługą kadrową związaną zarówno z rekrutacją, jak i dokumentacją pracowniczą.

 

Jakie zadania należą do agencji pośrednictwa pracy zajmującej się outsourcingiem pracowniczym?

Agencja pracy świadcząca usługi z zakresu outsourcingu pracowniczego realizuje szereg zadań. Jakich? Poznaj obowiązki agencji pracy tymczasowej!

 • prowadzenie procesu rekrutacji, 
 • weryfikacja kompetencji pracowników we Wrocławiu,
 • podpisywanie umowy z pracownikami w imieniu pracodawcy, 
 • wypłacanie wynagrodzeń,
 • kierowanie pracowników na okresowe badania we Wrocławiu,
 • organizowanie zastępstw,
 • przeprowadzanie szkoleń,
 • obsługiwanie systemów motywacyjnych.

Z powyższego wynika, że firma korzystająca z usługi outsourcingu pracowników nie musi załatwiać żadnych formalności związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników, co niewątpliwie jest dużym ułatwieniem i udogodnieniem dla przedsiębiorcy, ponieważ odciąża dział kadrowy i księgowy w firmie decydującej się na powierzenie określonych obowiązków podmiotowi zewnętrznemu. 

 

Outsourcing pracowników – dlaczego warto?

Outsourcing pracowników z Ukrainy we Wrocławiu to rozwiązanie niosące za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców. 

 • Redukcja kosztów

Agencja tymczasowej pracy świadcząca swoje usługi w różnych miastach w Polsce, m.in. w takich jak Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Opole, Zielona Góra czy Rzeszów, prowadzi swoją bazę kandydatów i może jednocześnie przeprowadzać kilka rekrutacji, dzięki czemu skorzystanie z oferty agencji jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa, niż prowadzenie działań kadrowych na własną rękę i samodzielne zatrudnianie nowych pracowników do firmy. Dzięki outsourcingowi przedsiębiorca płaci jedynie za wykonaną usługę, a całą resztą zajmuje się agencja pracy tymczasowej.

 • Usprawnienie organizacji pracy przedsiębiorstwa

Outsourcing pracowników to usługa, która wiążę się nie tylko z obniżeniem kosztów. To również świetny sposób umożliwiający usprawnienie wewnętrznych procesów. Pracownicy zatrudniani w przedsiębiorstwie w ramach umowy outsourcingowej to doświadczeni i wykwalifikowani w danej dziedzinie specjaliści, którzy nie wymagają przyuczania czy doszkalania do zawodu, co niewątpliwie korzystnie przekłada się na organizację pracy przedsiębiorstwa. Zatrudnianie pracowników z Ukrainy to również doskonały sposób na dostosowanie wielkości kadry pracowniczej do aktualnych potrzeb firmy bez konieczności rotacji pracowników.

 • Brak konieczności przeprowadzania złożonego procesu rekrutacyjnego

Firma decydująca się na outsourcing pracowników oszczędza środki finansowe, które musiałaby ponieść w związku z przeprowadzaniem rekrutacji. Jednocześnie nie musi oddelegowywać swoich pracowników, którzy musieliby ten proces przeprowadzić. Outsourcing we Wrocławiu to usługa, dzięki której zostaje również wyeliminowane ewentualne ryzyko związane z zatrudnieniem nowego pracownika. Firma może mieć pewność, że przekazane do wykonania zadania są realizowane przez doświadczone, sprawdzone i odpowiednio wykwalifikowane osoby.

 • Oszczędność czasu

Outsourcing pozwala równie zaoszczędzić czas przedsiębiorcy, który dzięki temu rozwiązaniu może skupić się na najistotniejszych zagadnieniach związanych z rozwojem firmy. Nie musi tracić czasu na przeprowadzanie rekrutacji, weryfikacji kompetencji pracowników czy obsługę kadrowo-płacową. Wszystkie te czynności przejmuje agencja pośrednictwa pracy, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi wykonywać czasochłonnych czynności administracyjnych, tylko może skoncentrować się na podstawowej działalności organizacji.

 • Możliwość wprowadzenia procesów trudnych do samodzielnego wdrożenia

Outsourcing to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa procesy, które np. z uwagi na wysoki koszt, trudno byłoby wdrożyć samodzielnie. Natomiast korzystanie z outsourcingu pozwala na stały rozwój firmy przy zastosowaniu najnowocześniejszych strategii i przy jednoczesnej redukcji kosztów związanej z samodzielną realizacją zadań w danym obszarze.

 

Outsourcing pracowników to usługa skierowana do wszystkich firm niezależnie od tego czy ich siedzibą jest miasto Tarnów, Częstochowa, Legnica, Kalisz, Łódź czy Kielce, chcących zredukować koszty oraz nakłady czasu i pracy, które należałoby ponieść w przypadku samodzielnego zatrudnienia nowych pracowników. Jesteśmy przekonani, że outsourcing pracowników to rozwiązanie idealne dla Twojej firmy, dlatego nie zastanawiaj się dłużej, tylko już dziś się z nami skontaktuj. Przeprowadzimy za Ciebie proces rekrutacyjny, pomożemy Ci znaleźć najlepszych specjalistów, a także zajmiemy się obsługą kadrową. Jesteśmy doświadczoną agencją pracy tymczasowej, która doskonale dostosuje ofertę do potrzeb i oczekiwań każdego pracodawcy.

Szukasz pracownika?

Możesz liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie rekrutacji. Doświadczenie i szeroki wachlarz usług to nasze atuty! 

Formularz kontaktowy

Strona główna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

8 + 8 =

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego