Dla kandydatów

Masz dosyć ciągłego wysyłania CV, bezproduktywnych rozmów kwalifikacyjnych i monotonnego przeglądania Internetu w poszukiwaniu pracy? Spokojnie, już nie musisz się tym zajmować.

Dlaczego warto

N

Pomoc w znalezieniu legalnej, odpowiednio płatnej pracy

N

Wsparcie na każdym etapie rekrutacji

N

Zakwaterowanie (mieszkanie blisko miejsca pracy) oraz pomoc w zameldowaniu się

N

Niezbędne badania lekarskie

N

Transport z miejsca zamieszkania do miejsca pracy

N

Pomoc w założeniu konta bankowego i znalezieniu dostawcy telefonu

N

Pomoc w wyrobieniu numeru PESEL, zdobyciu zezwolenia na pracę i karty pobytu

N

Wsparcie opiekuna, posługującego się Twoim rodzimym językiem

Kim jesteśmy?

KRX Outsourcing to certyfikowana agencja pracy tymczasowej z główną siedzibą we Wrocławiu. Korzystając z naszego bogatego doświadczania skutecznie realizujemy zatrudnienie pracowników u renomowanych i sprawdzonych pracodawców na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Naszym celem jest prowadzenie procesów rekrutacyjnych w taki sposób, aby ich finał był satysfakcjonujący zarówno dla pracownika jaki i dla pracodawcy.

W KRX Outsourcing zawsze możesz liczyć na rzetelne informacje dotyczące warunków zatrudnienia, zakwaterowania oraz wynagrodzenia.

Jak zatrudniamy

Zatrudnienie w KRX Outsourcing zaczynamy od kompleksowego wywiadu z pracownikiem. Podczas rozmowy z naszym rekrutem w pierwszej kolejności o potwierdzenie swoich kompetencji zawodowych. Przygotuj się również na pytanie o twoich wcześniejszych miejscach i okresach zatrudnienia. Jeżeli decyzja z naszej strony będzie pozytywna, a Ty zdecydujesz się rozpocząć z nami pracę poinformujemy Cię o jakie działania jakie są dalsze kroki.

Zobacz jak działamy

Rynek pracy to nasza specjalność. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w pozyskiwaniu pracy oraz pracowników. Załatwimy wszelkie formalności, pomagamy na każdym etapie rekrutacji i zapewniamy profesjonalny outsourcing.

Zobacz jak działamy

Rynek pracy to nasza specjalność. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w pozyskiwaniu pracy oraz pracowników. Załatwimy wszelkie formalności, pomagamy na każdym etapie rekrutacji i zapewniamy profesjonalny outsourcing.

Pytania i odpowiedzi

Co powinieneś wiedzieć przed zatrudnieniem?

Jeżeli pozytywnie przeszedłeś proces wszystkie etapy rekrutacji to czas na Twoje zatrudnienie. 

W zależności od stanowiska na jakie aplikowałeś oraz rodzaju zawieranej umowy, zostaniesz poproszony przez koordynatora projektu o: 

 • wykonanie badań wstępnych, 
 • uzupełnienie kwestionariusza osobowego. Uwaga ważne: zabierz ze sobą: dowód osobisty lub paszport oraz nr  konta bankowego.
 • dostarczenie rozmiarów odzieży roboczej jeżeli koordynator Cię o to poprosi
Co powinieneś wiedzieć o Umowie zlecenie?

Umowa zlecenie to elastyczna forma zatrudnienia. Umowa zlecenie daje Ci możliwość swobodne zawieranie i wypowiadanie umowy zgodnie z terminami zawartymi w umowie. 

Ważne informacje:

 • Jeżeli chcesz, zawsze możesz zgłosić chęć odprowadzania dobrowolnych składek chorobowych.
 • Przy umowie zlecenie zostaniesz zgłoszony do ZUS
 • Przy umowie zlecenie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
 • Urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobą wykonującym czynności na podstawie umowy zlecania. Możesz natomiast odpowiednio wcześniej
 • zgłosić koordynatorowi przerwę w wykonywaniu zlecenia.
 • Okres wypowiedzenia umowy zawarty jest na umowie zlecenie podpisanej z KRX Outsourcing.
 • Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie zostanie Ci wypłacone najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywałeś zlecenie oraz oddałeś swój raport godzinowy.
Umowa o pracę tymczasową co powinieneś wiedzieć?

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz Pracodawcy Użytkownika. Zostaniesz zatrudniony  przez agencja zatrudnienia i ona jest twoim pracodawcą. Przy umowie o pracę tymczasową masz prawo do:

 • urlopu, 
 • zwolnienia lekarskiego
 • czas pracy jest liczony do emerytury. 

 

Ważne informacje:

 • Wykonywanie pracy tymczasowej nie może przekraczać 18 miesięcy, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika.
 • Okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio: 

3 dni, gdy umowa została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodnie, 1 tydzień, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie, przy czym ten biegnie zawsze od najbliższej niedzieli do następnej soboty.

 • Przysługuje Ci prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy pełny miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika. Urlop się nie dzieli, jeżeli przepracujesz 1/2 miesiąca – nie nabywasz prawa do urlopu. Ostateczny wymiar Twojego urlopu zależy od stażu pracy. Niewykorzystany urlop naliczany na zasadach ogólnych w poprzednim miejscu Twojej pracy nie przechodzi w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową. 
 • Ilość dni urlopu możesz sprawdzić kontaktując się ze swoim koordynatorem.
 • Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje Ci dodatek. Jego wysokość  zależy od rodzaju czasu wolnego, który został poświęcony na  wykonywanie tej dodatkowej pracy: jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypada: w nocy, w niedziele i święta niebędące dla Ciebie dniami pracy, w udzielonym Ci dniu wolnym od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub w święto przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100%, za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony wyżej przysługuje dodatek w wysokości 50%. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na Twój pisemny wniosek, może udzielić Ci w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. W takim przypadku nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Ofert pracy

Formularz kontaktowy

Dla kandydatów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3 + 13 =

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego