PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację
________________________________________

TYTUŁ PROJEKTU: Wprowadzenie innowacji procesowej w firmie KRX Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem technologii cyfrowych

NUMER PROJEKTU: POIR.06.02.00-02-0140/21

Przedmiotem wnioskowanego projektu jest wdrożenie w firmie KRX Outsourcing specjalistycznego systemu informatycznego, wspierającego zarządzanie pracownikami tymczasowymi. Dzięki wdrożeniu tego nowoczesnego sytemu, wszelkie działania, które dotąd były wykonywane w sposób tradycyjny (email, telefon) zostaną uporządkowane i scentralizowane, możliwa będzie ich zdalna realizacja. To przełoży się też na znaczne usprawnienie funkcjonowania komunikacji w firmie KRX. Zmieni się sposób funkcjonowania firmy, a przede wszystkim uodporni się ona skutki na ewentualne zewnętrzne kryzysy takie jak m.in. pandemia COVID-19.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 230 000,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 195 500,00 PLN.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego