Zatrudnianie pracowników spoza Europy

Zatrudnianie pracowników spoza Europy pozwala polskim firmom na uzupełnienie deficytu wykwalifikowanego personelu w danej branży.

Wobec tego wielu pracodawców decyduje się na przyjmowanie do pracy cudzoziemców. Mieszkańcy państw azjatyckich takich jak: Nepal, Indie, Indonezja czy Wietnam coraz częściej wybierają Polskę jako miejsce swojej pracy. Rekrutacja cudzoziemców różni się nieco od zatrudniania rodaków – największą barierą są tutaj kwestie formalne oraz język, którym posługują się osoby rekrutowane. Agencje pracy zajmujące się na co dzień outsourcingiem pracowników, doradztwem personalnym oferują także usługi związane z zatrudnianiem pracowników spoza Europy. Nie ma znaczenia w jakim mieście znajduje się siedziba Twojej firmy: Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Opole, Zielona Góra, Tarnów, Częstochowa, Legnica, Kalisz, Łódź, Kielce, Łódź lub Warszawa – masz możliwość zatrudnienia pracowników spoza Europy, korzystając przy tym z pomocy agencji pracy tymczasowej!

Na proces zatrudnienia obcokrajowców składają się następujące kroki:

h

Legalizacja pobytu

Organizacja dojazdu i zakwaterowania

Organizacja badań lekarskich, książeczki sanitarno-epidemiologicznej, kursu BHP

Wdrożenie do pracy zgodnie z wytycznymi pracodawcy

Stały nadzór i motywacja zgodnie ze standardami ustalonymi przez klienta

Przedłużanie pobytu na okres dłuższy

Jakie formalności są niezbędne do zatrudnienia w Polsce pracownika spoza Europy?

Każdy cudzoziemiec, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej a chce wykonywać pracę w Polsce powinien posiadać zezwolenie na pobyt i pracę. W przypadku gdy dana osoba ma zostać zatrudniona na podstawie lokalnej umowy o pracę – cała procedura uzyskania zezwolenia na pracę spoczywa na polskim pracodawcy. Co ważne – wszelkich formalności należy dopełnić jeszcze przed podpisaniem umowy, ale nie wymaga się w tym czasie obecności zatrudnianego cudzoziemca w Polsce. Z kolei jeżeli pracownik zostaje jedynie oddelegowany do pracy w Polsce, to o uzyskanie zezwolenia na pracę ubiega się jego zagraniczny pracodawca. Agencja pracy pomaga właścicielom w przeprowadzeniu rekrutacji pracowników z zagranicy, a także załatwieniu niezbędnych formalności. W tym czasie pracodawca ma możliwość skupić się na innych zadaniach. 

Kolejne etapy zatrudniania cudzoziemcy w Polsce

Polski pracodawca, który zamierza zatrudnić w swojej firmie pracownika spoza Europy, ma obowiązek sprawdzić lokalny rynek pracy, czyli czy na dane stanowisko pracy nie ma polskich kandydatów. Polscy bezrobotni zawsze mają pierwszeństwo przed cudzoziemcami w podjęciu pracy. Jak należy do tego podejść? Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem pracowników z państw trzeciego świata powinien w pierwszej kolejności udać się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy i zorientować się o ewentualnych bezrobotnych, którzy posiadają kwalifikacje wymagane na dane stanowisko. Nieznalezienie takich osób powoduje złożenie przez wojewodę odpowiedniego dokumentu informującego o braku możliwości spełnienia potrzeb kadrowych pracodawcy czy nieefektywnej rekrutacji. Procedura analizowania rynku pracy nie jest wymagana w przypadku zatrudniania w zawodach deficytowych, czyli takich, które pojawiają się w rozporządzeniach wojewodów. 

Zezwolenie na pracę

Jeśli analiza rynku pokazuje, że nie ma obecnie bezrobotnych spełniających wymogi danego stanowiska – można rozpocząć procedurę uzyskania zezwolenia na pracę. Komplet dokumentów należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym dla siedziby pracodawcy lub firmy powierzającej pracę. Cała procedura powinna trwać 30 dni od chwili przekazania dokumentów, jednakże uwzględniając popularność wśród polskich przedsiębiorców tej formy zatrudnienia czynności mogą przedłużyć się nawet do 60 dni lub dłużej.

Obecnie pracownicy spoza Europy we Wrocławiu to coraz częstsze zjawisko. Dzięki profesjonalnej pomocy agencji pracy tymczasowej zatrudnianie w Polsce obywateli trzeciego świata nie jest czymś skomplikowanym. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców ma określoną ważność – najczęściej nie dłuższy okres niż 3 lata. Po upływie tego czasu zezwolenie można przedłużyć. Warto wiedzieć, że dokument jest wydawany dla konkretnego pracodawcy i pracownika – nie ma możliwości przekazywania go dalej. Ponadto zatrudniony może wykonywać swoją pracę wyłącznie w oparciu o warunki zawarte w zezwoleniu.

Jakie informacje należy przygotować, aby móc ubiegać się o zezwolenie na pracę?

Procedura zatrudnienia pracowników spoza Europy we Wrocławiu może być z powodzeniem w całości przekazana agencji pracy, która wykona kolejne czynności sprawnie i szybko. Korzystanie z usług fachowców gwarantuje pozyskanie odpowiedniego pracownika na dane stanowisko. Jakie informacje klient powinien przekazać agencji, aby móc ubiegać się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca? 

  • Informacje dotyczące firmy zlecającej pracę cudzoziemcowi: nazwa pracodawcy, dane kontaktowe, nazwa rejestru i numer w tymże rejestrze, symbol PKD, NIP i REGON, aktualna liczba pracowników w firmie, dane osobowe cudzoziemca,
  • dane dotyczące oferowanej cudzoziemcowi pracy: stanowisko, zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy i na jaki okres zostaje ona powierzona, proponowane wynagrodzenie brutto,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje umożliwiające cudzoziemcowi podjęcie pracy na danym stanowisku. 

Wiza

Po uzyskaniu pozwolenia na pracę przyszły pracownik spoza Europy musi uzyskać wizę w polskim konsulacie w kraju swojego pochodzenia lub stałego pobytu. W tym przypadku procedura z reguły trwa 14 dni, ale ze względu na duże kolejki czas oczekiwania na dokument może się znacznie wydłużyć. Pracodawca otrzymuje dwa egzemplarze zezwolenia i jeden z nich przekazuje cudzoziemcowi. To na podstawie tego dokumentu obywatel trzeciego świata może otrzymać wizę z prawem do pracy na terenie Polski. 

Rekrutacja

Rekrutacja pracownika spoza Europy to nie lada wyzwanie. Największą przeszkodą jest język, którym posługuje się kandydat do pracy. Z tego względu skorzystanie z pomocy agencji pracy to najkorzystniejsza opcja. Firmy tego typu oferują możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku rekrutowanej osoby. Pozwoli to na dokładne poznanie przyszłego pracownika, a także sprawienie, że spotkanie odbędzie się w przyjaznej atmosferze. Każda ze stron ma wówczas możliwość przestawienia swoich wymagań i obowiązków bez obawy o niezrozumiałość. Nawet jeśli Twoja firma ma siedzibę w jednym z mniejszych miast jak: Legnica, Brzeg, Oława, Oleśnica, Świdnica, Namysłów, Lubin, Nowa Sól, Strzelin, Trzebnica, Wałbrzych, Środa Śląska, Wołów, Jelcz Laskowice, Nysa, Dzierżoniów, Kłodzko, Kąty Wrocławskie, Jawo – ta opcja jest nadal dostępna dla Ciebie. Pracownicy agencji pracy tymczasowej we Wrocławiu są nie dość, że specjalistami w swoim fachu to również dogadają się z każdym kandydatem!

Zatrudnienie pracownika – co dalej?

Jak wiadomo – zatrudnienie pracownika spoza Europy to nie tylko załatwienie wszelkich formalności, ale również pomoc cudzoziemcowi w dostosowaniu się do nowej sytuacji. W tej kwestii również możesz liczyć na nieocenioną pomoc ze strony agencji pracy. Po przyjeździe pracownika do Wrocławia agencja pomaga takiej osobie w znalezieniu zakwaterowania, a także organizacji niezbędnych badań czy kursu BHP. Później pracownicy agencji zajmują się wdrożeniem pracownika spoza Europy w pracę na nowym stanowisku zgodnie z wytycznymi pracodawcy. W dalszej kolejności agencja pracy tymczasowej wspiera właściciela firmy w nadzorowaniu oraz motywowaniu nowego pracownika, aby osiągnąć z jego strony możliwie największą efektywność. 

Skontaktuj się z nami

Zatrudnianie pracowników spoza Europy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4 + 8 =

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego