Zatrudnianie pracowników z Ukrainy

Chcesz zatrudnić w swojej firmie pracowników z Ukrainy? Świetnie trafiłeś! Niezależnie od tego, jaki model współpracy wybierzesz, czy będzie to praca tymczasowa czy outsourcing pracowników, agencja pośrednictwa pracy świadcząca swoje usługi na terenie miasta Wrocław i okolicznych miejscowości takich jak: Legnica, Brzeg, Oława, Oleśnica, Świdnica, Namysłów, Lubin, Nowa Sól, Strzelin, Trzebnica, Wałbrzych, Środa Śląska, Wołów, Jelcz Laskowice, Nysa, Dzierżoniów, Kłodzko, Kąty Wrocławskie, Jawor, pomoże Ci w zatrudnieniu pracowników z Ukrainy, począwszy od rekrutacji a zakończywszy na wdrożeniu pracownika do pracy i jego nadzorowaniu oraz motywowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi przez klienta.

Na proces zatrudnienia obcokrajowców składają się następujące kroki

h

Legalizacja pobytu

Organizacja dojazdu i zakwaterowania

Organizacja badań lekarskich, książeczki sanitarno-epidemiologicznej, kursu BHP

Wdrożenie do pracy zgodnie z wytycznymi pracodawcy

Stały nadzór i motywacja zgodnie ze standardami ustalonymi przez klienta

Przedłużanie pobytu na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (za zgodą wojewody)

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy i to zarówno w różnych gałęziach przemysłu, jak i w sektorze usług. Jednak znalezienie odpowiednich pracowników, przeprowadzenie ich rekrutacji i selekcji oraz załatwienie wszystkich spraw urzędowych stanowi nie lada wyzwanie, wymaga wiedzy, doświadczenia, a także poświęcenia dużej ilości czasu. Z pomocą w przeprowadzeniu procesu, jakim jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy przychodzi agencja pracy tymczasowej. Jej sprawne działanie pozwala na szybkie i prawidłowe dopełnienie szeregu formalności. Agencja pracy pomaga klientom na każdym etapie zatrudniania pracowników ze Wschodu – od rekrutacji i ustalenia warunków zatrudnienia obcokrajowca, aż po podpisanie umowy i koordynację współpracy już na etapie świadczenia pracy przez cudzoziemca.

Zatrudnianie pracowników we Wrocławiu a rekrutacja

Pierwszym krokiem mającym na celu zatrudnienie pracownika z zagranicy jest rekrutacja i selekcja mająca na celu pozyskanie najlepszych, najbardziej odpowiadających profilowi idealnego pracownika kandydatów, którzy będą spełniali wszystkie potrzeby i oczekiwania stawiane przez przedsiębiorcę. Agencja pośrednictwa pracy dobiera pracowników w taki sposób, by posiadali oni umiejętności i predyspozycje niezbędne do wykonywania określonych prac w konkretnych warunkach. Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników wykorzystywane przez agencje pracy tymczasowej pozwalają na zatrudnienie pracowników, którzy należycie wykonują powierzone im obowiązki. Agencja pracy tymczasowej nigdy nie kieruje do pracy osób niesprawdzonych i przypadkowych. Zawsze są to doświadczeni i zdeterminowani pracownicy posiadający wiedzę, kompetencje i kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy na określonym stanowisku, którzy przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Agencja pracy oferuje szeroki zakres rekrutacji. Zatrudniamy obcokrajowców nie tylko z Ukrainy, ale też innych państw bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii i Mołdawii. 

Zatrudnianie pracowników Wrocław a załatwianie kwestii prawnych i formalnych

Agencja pośrednictwa pracy dopełnia wszystkich formalności związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia ukraińskiego pracownika. Dzięki temu klient może mieć pewność, że skierowana do jego firmy osoba będzie posiadała wszelkie wymagane prawem dokumenty uprawniające zarówno do pobytu, jak i do podjęcia pracy na terytorium naszego kraju. Wszystkie kwestie formalne związane z zatrudnieniem leżą po stronie agencji, dzięki czemu pracodawca nie musi zajmować się sprawami, które nie dość, że wymagają poświęcenia dużej ilości czasu, to przede wszystkim, do ich należytego załatwienia konieczna jest doskonała znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Najbardziej uproszczoną i najszybszą formą legalnego zatrudnienia osób z Ukrainy, ale też Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii i Mołdawii w Polsce jest powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia. Obywatele wymienionych krajów mogą podejmować pracę w Polsce w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Wypełnione oświadczenie należy zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostaje wpisane do ewidencji oświadczeń. Jednak w przypadku chęci zatrudnienia pracownika z Ukrainy na stałe konieczne jest uzyskanie pozwolenia na pracę w Polsce.

Oprócz kwestii związanych z legalizacją pobytu i pracy osób z Ukrainy, agencja pośrednictwa pracy zajmuje się również organizacją badań lekarskich, książeczki sanitarno-epidemiologicznej czy kursu BHP.

Nadzór nad pracownikami z Ukrainy

Po spełnieniu wszystkich formalności, zatrudnieniu i wdrożeniu pracownika do pracy w firmie klienta, agencja pracy oferuje wsparcie oraz nadzór nad wydajnością pracowników przez cały okres ich zatrudnienia. W razie potrzeby biuro pośrednictwa pracy natychmiast reaguje na wszelkie kwestie związane z wykonywaną pracą, sytuacją zdrowotną, rodzinną czy inne wymagające wsparcia agencji. Odpowiednie podejście agencji do pracowników i dbanie o ich zadowolenie przyczynia się do zwiększenia ich motywacji do świadczenia pracy w Polsce, co jest korzystne dla pracodawcy, który nie musi się martwić o ciągłe zmiany i rotacje pracowników.

Dlaczego warto decydować się na zatrudnianie pracowników z Ukrainy we Wrocławiu?

Coraz więcej polskich przedsiębiorców zainteresowanych jest zatrudnieniem w swojej firmie pracowników z Ukrainy, którzy cieszą się opinią osób pracowitych, rzetelnych, uczciwych i solidnych. Zagraniczni pracownicy cenią sobie pracę w Polsce i są osobami silnie zmotywowanymi do jej świadczenia. Pracodawcy zatrudniający pracowników ze Wschodu cenią sobie ich lojalność i wkład w rozwój przedsiębiorstwa.

Argumentem przemawiającym za zatrudnieniem pracowników z Ukrainy są również podobieństwa językowe, kulturowe i bliskie sąsiedztwo geograficzne. Język polski i język ukraiński należą do jednej grupy językowej, tj. do języków słowiańskich, dzięki czemu są tak do siebie zbliżone. To zaś sprawia, że praca z Ukraińcami w zasadzie nie różni się od pracy z Polakami. Ponadto ukraińscy pracownicy chętnie uczą się naszego ojczystego języka, świetnie porozumiewają się z pozostałymi pracownikami i pracodawcą, co korzystnie przekłada się na atmosferę w miejscu pracy i integrację zespołu.

Nie można również zapominać o atrakcyjnych warunkach finansowych, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Różnice ekonomiczne pomiędzy Polską a Ukrainą, a także zdecydowanie niższe wynagrodzenie oferowane na Ukrainie w porównaniu do naszych polskich warunków sprawiają, że ukraińscy pracownicy mają dużo niższe oczekiwania finansowe niż nasi rodacy. To duża zaleta dla wszystkich pracodawców, którzy mogą dzięki temu obniżyć koszty zatrudnienia. Nie ma w tym jednak nic złego, ponieważ i tak ukraińscy pracownicy są zadowoleni z wysokości zarobków, które w Polsce są nawet dwa razy wyższe niż na Ukrainie.

 

Skorzystanie z usługi jaką jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy Wrocław to szybkie i korzystne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy bez względu na to czy siedziba jego firma znajduje się w mieście Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Opole, Zielona Góra, Tarnów, Częstochowa, Legnica, Kalisz Łódź, Kielce czy Warszawa chcącego zatrudnić doświadczone, wykwalifikowane i silnie zmotywowane do świadczenia pracy w Polsce osoby, bez konieczności przeprowadzania złożonego, wieloetapowego i czasochłonnego procesu rekrutacyjnego i spełniania wszelkich kwestii formalnych i prawnych związanych z legalizacją pobytu i pracy na terytorium Polski.

Skontaktuj się z nami

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4 + 1 =

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego