Praca tymczasowa

Praca tymczasowa we Wrocławiu polega na wykonywaniu zadań na rzecz danego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż określony w ustawie. To idealne rozwiązanie dla firm, które w szybki i bezproblemowy sposób chcą zatrudnić wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników na czas określony lub do realizacji konkretnego zadania. Praca czasowa to elastyczna forma zatrudnienia. Daje przedsiębiorcom możliwość szybkiego reagowania na pojawiający się w firmie wzrost zapotrzebowania na pracowników czy konieczność wykonania zadań, których osoby zatrudnione przez pracodawcę nie są w stanie zrealizować.

Dlaczego warto

 

A

Uzyskasz szybki dostęp do gotowych do pracy fachowców, których możesz zatrudnić na krótki termin

l

Nie będziesz musiał przejmować się formalnościami – podpiszemy umowy, wyliczymy wynagrodzenie i zajmiemy się kwestiami urlopów i zwolnień za Ciebie

Odpowiedzialność przed instytucjami pracy weźmiemy na siebie

Dostosujemy się do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa - elastyczna forma ilości zatrudnienia, w zależności od potrzeb

Co to jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to jedna z form zatrudnienia, której zasady uregulowano w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Wedle zapisów ustawy tymczasowa praca polega na wykonywaniu zadań na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy, niż wskazany w ustawie. Przy czym zadania te muszą spełniać określone przesłanki. Należą do nich:

 • prace muszą mieć charakter sezonowy, okresowy doraźny;
 • ich terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie jest możliwe lub nie należy do ich obowiązków.

Z powyższego wynika, że praca tymczasowa nie posiada cech typowych dla stosunku pracy. Zatrudniającym w tym przypadku jest agencja tymczasowej pracy. Stronami umowy dotyczącej pracy tymczasowej są trzy podmioty: agencja pracy, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy. Prace tymczasowe najczęściej wykonuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilnoprawnej.

Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca określił również limit pracy tymczasowej. Wedle zapisów ustawy łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy w okresie obejmujących 36 kolejnych miesięcy. 

Natomiast jeśli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika, wówczas okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Po okresie wykonywania pracy tymczasowej pracownik może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Agencja pracy tymczasowej – co to jest?

Agencja pracy tymczasowej to podmiot zajmujący się znajdowaniem i oddelegowywaniem pracowników do pracodawcy na czas określony, a także wszystkimi formalności związanymi z zatrudnieniem. W praktyce agencje pracy tymczasowej za granicą są formalnym pracodawcą dla pracownika i oddelegowują go do pracy w firmie swojego klienta, który staje się wówczas pracodawcą użytkownikiem. Dlatego mamy tu do czynienia z umową trójstronną, której ustalenia dotyczą trzech strony: agencji pracy, pracownika i pracodawcy użytkownika, czyli klienta.

Proces rekrutacji i selekcji pracowników rozpoczyna się od analizy CV i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydatów, a także od rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki tym metodom agencja pośrednictwa pracy poznaje kandydatów i sprawdza, czy odpowiadają oni wymaganiom określonym przez pracodawcę oraz czy posiadają możliwości realizacji zadań przypisanych danemu stanowisku, a także porównuje i zestawia ze sobą różnych kandydatów.

Skuteczną metodą pozwalającą w szybki sposób porównać kandydatów na aplikowane stanowisko są testy selekcyjne, które pozwalają sprawdzić wiedzę, ale też uzyskać informacje na temat cech osobowych, poziomu inteligencji, zdolności czy osiągnięć kandydata. Często stosuje się również testy zadaniowe, umożliwiające sprawdzenie konkretnych umiejętności zawodowych aplikantów.

Wykorzystywane narzędzia selekcji pracowników pozwalają na przygotowanie najlepszych kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie.

Obowiązki agencji pracy tymczasowej

Obowiązki spoczywające na agencji pracy tymczasowej skupiają się wokół dwóch głównych obszarów. 

 • Rekrutacja i selekcja pracowników

Agencja pracy tymczasowej dla Ukraińców czy pracowników z innych krajów w imieniu swojego klienta poszukuje kandydatów na określone stanowiska. Dzięki dostępowi do rozmaitych metod i narzędzi selekcji pracowników agencja pośrednictwa pracy jest w stanie w krótkim czasie znaleźć kandydatów gotowych do zatrudnienia. 

 • Obsługa kadrowo-płacowa pracowników

Po wyszukaniu odpowiednich kandydatów biuro pracy tymczasowej kieruje pracowników na badania, podpisuje z nimi umowę, a w okresie ich zatrudnienia wypłaca również wynagrodzenia, rozlicza zwolnienia lekarskie, urlopy, a także wystawia świadectwo pracy – praca tymczasowa. Zatem agencja pracy przejmuje na siebie szereg obowiązków ciążących na pracodawcy.

Na czym polega współpraca z agencją pracy tymczasowej?

Po zgłoszeniu się klienta do agencji pracy biuro pośrednictwa w pierwszej kolejności przygotowuje oferty pracy tymczasowej, tj. analizuje zapotrzebowanie na pracowników zgłoszone przez klienta, ustala wysokość marży i inne niezbędne kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do firmy klienta. Następnie dochodzi do podpisania umowy z agencją, po czym agencja pośrednictwa pracy przystępuje do poszukiwania kandydatów. Kolejno ma miejsce rekrutacja i selekcja pracowników, po czym dochodzi do zatrudnienia wybranych osób i podpisania z nimi stosowanej umowy. 

Po zatrudnieniu pracowników, agencja pracy tymczasowej co miesiąc kontaktuje się z pracodawcą użytkownikiem celem przygotowania rozliczenia. Po zaakceptowaniu rozliczenia przez klienta agencja pracy wystawia fakturę VAT. Rozliczenie to zawiera wynagrodzenie pracownika, składki ZUS, podatek dochodowy oraz marżę agencji. 

Wynagrodzenie agencji pracy tymczasowej

Trudno jednoznacznie określić wysokość prowizji agencji tymczasowej bez zaznajomienia się ze szczegółami oferty i wymaganiami stawianymi przez klienta. Każda usługa wyceniana jest indywidualnie, a wysokość marży uzależniona jest od wielu różnorodnych czynników. Marża agencji pracy tymczasowej zawiera:

 • koszt znalezienia i zatrudnienia pracowników,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • opiekę pracownika agencji nad osobami zatrudnionymi w trakcie trwania umowy,
 • koszty poszukiwania nowych pracowników w razie zwiększonego zapotrzebowania kadrowego.

Praca przez agencję pracy tymczasowej – korzyści dla pracodawcy

Jak widać, praca czasowa to określona prawem instytucja, która niesie za sobą szereg korzyści dla pracodawcy. Jakich?

 • Możliwość szybkiego pozyskania pracownika

Tymczasowa agencja pracy wykazuje się dużą skutecznością i szybkością w zakresie poszukiwania pracowników. To ważne w szczególności wtedy, gdy potrzebujemy dużej ilości pracowników w krótkim czasie, a także w przypadku prac sezonowych.

 • Łatwość zatrudnienia pracowników zagranicznych

Zatrudnianie pracowników zagranicznych wiążę się z dopełnieniem szeregu rozmaitych formalności, m.in. pozwoleniem na pobyt i pracę w Polsce. W przypadku skorzystania z oferty agencji pracy tymczasowej z łatwością można zatrudnić pracowników zagranicznych, bez konieczności obciążania działu kadr i płac w firmie.

 • Brak konieczności zajmowania się sprawami kadrowo-płacowymi

Wszelkie sprawy związane z zatrudnianiem i wypłatą wynagrodzeń dla pracowników leżą po stronie agencji pracy.

 • Oszczędność czasu

Podobnie jak outsourcing pracowników czy praca tymczasowa, tak i rekrutacja personelu za pośrednictwem agencji wiąże się z ogromną oszczędnością czasu. Firmy rekrutacyjne wykorzystują nowoczesne metody rekrutacji pracowników, co przekłada się na szybkość znajdowania odpowiednich kandydatów na określone stanowiska. To agencja pracy tymczasowej przygotowuje ogłoszenia i wystawia je w odpowiednich miejscach, przyjmuje aplikacje, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, weryfikuje wiedzę i kompetencję kandydatów. Jednym słowem zajmuje się aktywną rekrutacją, na którą pracodawcy zwykle nie mają czasu. 

 • Oszczędność pieniędzy

Procedura rekrutacji pracowników to kosztowne przedsięwzięcie, które zlecone firmie zewnętrznej, wbrew pozorom, pozwala na zaoszczędzenie środków finansowanych. Selekcja i rekrutacja przeprowadzana samodzielnie może zakończyć się niepowodzeniem, ponadto do jej przeprowadzenia najczęściej należy oddelegować innych pracowników, którzy w tym czasie nie mogą realizować swoich zadań, co także powoduje zaległości i kolejne koszty. W przypadku zlecenia rekrutacji agencji pracy nie musimy się o nic martwić. Płacąc za tę usługę możemy mieć pewność, że w naszej firmie zostaną zatrudnione wykwalifikowane osoby. Ile kosztuje rekrutacja pracownika? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Koszt ten uzależniony jest od zakresu usługi rekrutacji pracowników i zależy od wielu rozmaitych czynników, m.in. specyfiki branży czy wykorzystanych narzędzi przeznaczonych do weryfikacji kompetencji i umiejętności kandydatów.

 • Rekrutacja przeprowadzana przez specjalistów

Specjaliści ds. rekrutacji znają nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników, i doskonale potrafią je wykorzystywać w praktyce. To jednak nie wszystko. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu potrafią nie tylko korzystać z tych narzędzi, ale często tworzą również własne, autorskie sposoby rekrutacji pracowników należycie dostosowane do specyfiki branży. Ponadto zajmują się tylko rekrutacją, przez co cały swój czas poświęcają poszukiwaniom idealnych kandydatów, na co przedsiębiorcy zwykle nie mogą sobie pozwolić.

 • Dobrze przeprowadzona rekrutacja przełoży się na dobrą opinię firmy

Należycie przeprowadzona, profesjonalna rekrutacja wpłynie na wizerunek całej firmy. Dzięki temu nasze przedsiębiorstwo zostanie uznana za takie, które dba o swoich pracowników od samego początku, jeszcze wtedy, kiedy są kandydatami na dane stanowisko.

 

Rekrutacja pracowników z Ukrainy we Wrocławiu to popularna metoda pozyskiwania dobrze wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy przyczyniają się do rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Dlatego jeśli chcesz zatrudnić w swojej firmie prawdziwych specjalistów, nie zastanawiaj się dłużej, tylko już dziś skorzystaj z usługi, jaką jest rekrutacja pracowników za pomocą agencji pracy tymczasowej.

 

Outsourcing a praca tymczasowa

Pomiędzy outsourcingiem a pracą tymczasową nie można postawić znaku równości. Outsourcing pracowników to instytucja polegająca na przekazaniu określonych funkcji, zadań i czynności do realizacji firmom zewnętrznym specjalizującym się w danej branży. W tym przypadku agencja pracy tymczasowej świadcząca usługi outsourcingu pracowniczego na terenie miasta Wrocław i okolicznych miejscowości takich jak: Legnica, Brzeg, Oława, Oleśnica, Świdnica, Namysłów, Lubin, Nowa Sól, Strzelin, Trzebnica, Wałbrzych, Środa Śląska, Wołów, Jelcz Laskowice, Nysa, Dzierżoniów, Kłodzko, Kąty Wrocławskie, Jawor nie oddelegowuje pracowników, którzy mają pomóc w realizacji określonych prac, ale bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi. Klient nie określa liczy pracowników potrzebnej do wykonania zlecenia, nie ustala grafików, nie wypłaca wynagrodzenia za pracę, nie pełni również nadzoru nad pracownikami. Wszystkimi wymienionymi kwestiami zajmuje się agencja pracy tymczasowej. 

Leasing pracowniczy a praca tymczasowa

Leasing pracowniczy to usługa polegająca na wynajęciu pracownika zatrudnionego przez inną firmę. Ta instytucja nie została uregulowana prawem, jednak agencje ją oferujące korzystają z przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W przypadku leasingu pracowniczego konieczne jest podpisanie odpowiedniej umowy pomiędzy firmą wynajmującą pracownika a firmą oferującą usługę leasingu, ale też między pracownikiem a firmą, która chce go wynajmować innym podmiotom, czyli agencją pracy tymczasowej. Wówczas osoba oddelegowana przez agencję do firmy potrzebującej pracownika staje się pracownikiem tymczasowym. 

 

Praca tymczasowa to szybkie i korzystne rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy bez konieczności przeprowadzania złożonego, czasochłonnego i kosztownego procesu rekrutacyjnego oraz spełniania wielu wymogów formalnych i prawnych chcą uzupełnić niedobory kadrowe w swojej firmie z siedzibą w mieście Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Opole, Zielona Góra, Tarnów, Częstochowa, Legnica, Kalisz, Kielce, Łódź i Warszawa , a tym doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. 

Skontaktuj się z nami

Praca tymczasowa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

13 + 6 =

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego