Outsourcing procesów biznesowych, jest zlecaniem wykonywania konkretnych procesów biznesowych dla zewnętrznych firm, które są odpowiedzialne za ich realizację, jakość i efektywność.
Przekazanie funkcji wykonywanych przez daną firmę zewnętrzną specjalizującej się w konkretnie określonym kierunku np. w zakresie zarządzania, obsługi procesów biznesowych, infrastruktury czy technologiach informatycznych jest zjawiskiem bardzo powszechnym, którego popularność na rynku polskim systematycznie wzrasta.
Outsourcing nie jest nowym pojęciem. Stał się popularny w ostatnich dwudziestu latach i jest on najczęściej wykorzystywany przez większe międzynarodowe korporacje. Znacznie rzadziej stosują go mniejsze przedsiębiorstwa, takie które działają na skalę lokalną.
Cechą outsourcingu odróżniającą go od innych relacji między kontrahentami, jest swoboda wyboru możliwości wykonywania danej funkcji przez wykonawcę, którego zadaniem jest realizacja całego procesu prowadzącego do otrzymania zamierzonych rezultatów. Omawiane zjawisko ma swoje wady i zalety.
KORZYŚCI:
OSZCZĘDNOŚĆ
Poprzez to stwierdzenie rozumieć należy obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem, czyli wraz ze zmniejszaniem etatów, zmniejszają się kwoty przeznaczone na zabezpieczenie emerytalne, chorobowe, socjalne, czy wynagrodzenie.
WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG
Wynika ona z dostępu do fachowców, którzy są kompetentni i dobrze wykwalifikowani adekwatnie do swojego stanowiska. Firma outsourcingowa poprzez swą konkurencyjność ma możliwość zatrudnienia lepiej wykwalifikowanych pracowników.
WADY
UTRATA KONTROLI
Powierzając firmie zewnętrznej zlecenie, tracimy poniekąd kontrolę nad własną działalnością. Firma korzystająca z outsourcingu oczekuje efektów, natomiast cele jakie muszą zostać zrealizowane leżą po stronie firmy zewnętrznej. Zatem, firma zlecająca jest mniej świadoma, kogo i na jakie stanowisko zlecani są pracownicy i w jaki sposób wykonują realizację powierzonych im zadań.
Reasumując, w momencie pozyskania firmy zewnętrznej można zyskać jak i wiele stracić. Ważne jest zatem, aby decyzja o wybraniu firmy outsourcingowej była przemyślana oraz odpowiednia co do wyboru funkcji i zleceń jakie mają być realizowane ‘’na zewnątrz’’.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego