Rotacja pracowników to naturalny i nieunikniony proces. Pracownicy rezygnują z pracy, bo nie odnajdują się na danym stanowisku, dostali propozycję lepiej płatnej posady bądź przechodzą na emeryturę. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy zbyt wiele osób odchodzi z danej firmy w tym samym czasie. Jak temu zapobiec? Jak sobie poradzić z nadmierną rotacją pracowników?

 

 

 

Jakie skutki dla pracodawcy niesie za sobą zbyt duża rotacja pracowników?

Zbyt wysoki wskaźnik rotacji pracowników może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, przyczyniając się przede wszystkim do wzrostu kosztów, utraty doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników wykonujących ważne, strategiczne zadania z punktu widzenia przedsiębiorstwa. To z kolei wiąże się z koniecznością przeprowadzania czasochłonnych oraz pracochłonnych procesów rekrutacyjnych i ciągłego przeszkalania oraz wdrażania do pracy nowo zatrudnionych osób.

 

Przyczyny dużej rotacji pracowników

Wśród przyczyn wysokiej rotacji pracowników wymienia się:

 • brak szacunku do pracownika;
 • konflikt z bezpośrednim przełożonym;
 • politykę firmy;
 • otrzymanie lepszej oferty pracy dającej możliwość rozwoju, awansu i wiążącą się z wyższym wynagrodzeniem;
 • złą reputację pracodawcy;
 • złą atmosferę w miejscu pracy;
 • nieodpowiednie warunki pracy;
 • zbyt duża presja;
 • stres w pracy.

 

Duża rotacja pracowników – jak sobie radzić z tym problemem?

Poznanie przyczyny wysokiej rotacji pracowników pozwoli na podjęcie odpowiednich kroków ukierunkowanych na przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku. Dlatego rozwiązanie problemu w dużej mierze uzależnione jest od indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorstwa, jednak można wymienić kilka uniwersalnych sposobów, które z pewnością pomogą zminimalizować problem nadmiernej rotacji pracowników.

 • Usprawnienie i udoskonalenie procesu rekrutacji

Należy zadbać o to, by osoby przeprowadzające rekrutację już na etapie selekcji i sprawdzania umiejętności i kompetencji kandydatów potrafili dobrze identyfikować ich motywację do podjęcia pracy na określonym stanowisku i zatrudniali osoby, które świetnie odnajdą się w firmie oraz będą przyczyniać się do jej rozwoju. Pracodawcy potrzebujący wsparcia w zakresie usprawnienia procesu rekrutacji mogą zgłosić się do agencji pracy KRX Outsourcing. Wykwalifikowani specjaliści ds. rekrutacji pomogą wyłonić spośród wszystkich kandydujących najlepszych pracowników do Twojej firmy, którzy nie tylko będą posiadali odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy, ale też idealnie wpiszą się w profil działalności danej organizacji.

 • Motywowanie pracowników – kwestia wynagrodzenia i benefitów pracowniczych

Na bieżąco należy monitorować trendy płacowe i na tyle, na ile jest to możliwe, oferować swoim pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie. Warto również oferować bonusy i wprowadzić systemy premiowe, które z pewnością wpłyną nie tylko na zadowolenie, ale i zaangażowanie pracowników. Oprócz należytego wynagrodzenia warto też postawić na benefity pracownicze odpowiednio dopasowane do potrzeb pracowników, np. prywatną opiekę medyczną, możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy czy stworzenie przedszkola tuż obok firmy. Ważny jest system szkoleń, stanowiący nieodłączny element tworzenia zgranego i efektywnie pracującego zespołu. W przeprowadzaniu szkoleń również pomoże Ci agencja pośrednictwa pracy.

 • Rozmawiaj i słuchaj pracowników

Pracodawca powinien utrzymywać kontakt ze swoimi pracownikami. Wyznaczać jasne ścieżki rozwoju, pytać pracowników o ich plany, a także być otwartym na wszelkie propozycje i sugestie. Ponadto od czasu do czasu warto przeprowadzać ankiety, dzięki którym poznasz opinie swoich pracowników na temat atmosfery panującej w pracy, jej warunków i ewentualnych problemów. Jeśli jako pracodawca będziesz z uwagą słuchał swoich pracowników istnieje duża szansa, że zawczasu wyeliminujesz przyczynę mogącą przyczynić się do dużej rotacji pracowników.

 • Dbanie o atmosferę w miejscu pracę

Każdy chce pracować w dobrej atmosferze. Ciągły stres czy wrogość nie sprzyjają efektywnemu wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Dlatego należy zadbać o to, by zespół był zgrany, a pracownicy szanowali się i tolerowali. Dobrym pomysłem jest cykliczne organizowanie wyjazdów integracyjnych.

Jeśli w swojej firmie zmagasz się z problemem zarządzania pracownikami, systemem ich motywowania, a w konsekwencji ze zbyt dużą rotacją pracowników nie zwlekaj dłużej, tylko dziś zgłoś się do agencji pośrednictwa pracy KRX Outsourcing, a nasi doradcy personalni i zawodowi pomogą Ci w znajdowaniu, zatrudnianiu i zatrzymywaniu doświadczonych, kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników stanowiących wartość dodaną firmy.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego