Nowy pracownik w firmie to zawsze duże zamieszanie i obawa o jego możliwości adaptacyjne do konkretnego stanowiska pracy i grupy współpracowników. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest długotrwałym zobowiązaniem dla obu stron, co dodatkowo stresuje zarówno pracodawcę, jak i pracownika. Chcąc temu zapobiec – warto skorzystać z usługi try & hire, która w ostatnim czasie szturmem wkroczyła na polski rynek pracy.

 

 

Czym jest try & hire?

Celem usługi try & hire jest umożliwienie potencjalnemu pracownikowi sprawdzenie swoich sił na danym stanowisku, a pracodawcy – kontrola umiejętności danej osoby i ocena jej przydatności dla przyszłości całej firmy. Obie strony mają szansę sprawdzić swoje relacje zawodowe, zanim zostanie między nimi zawarty stały stosunek pracy.

 

Co wchodzi w zakres usługi try & hire?

Firmy, takie jak KRX outsourcing oferujące swoim Klientom usługę try & hire samodzielnie przeprowadzają rekrutację pracowników. Wstępna selekcja polega na sprawdzeniu wiedzy i kompetencji zawodowych zainteresowanego, a także jego doświadczenia. Następnie potencjalny pracownik odbywa rozmowę z doradcą personalnym, który określa poziom dopasowania indywidualnych cech tej osoby do wymagań Klienta i danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniany jest przez agencję pracy tymczasowej, a następnie delegowany do siedziby firmy Klienta. Agencja pracy ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe wypłaty wynagrodzeń, podatki i pozostałe kwestie administracyjne. Usługa try & hire pozwala pracodawcy na znaczne obniżenie kosztów pracowniczych i zasobów HR na czas zatrudnienia nowego pracownika.

 

Pozyskanie pracowników dzięki try & hire

Decydując się na usługę try & hire, pracodawcy zyskują możliwość sprawdzenia, jak dany pracownik odnajdzie się na konkretnym stanowisku oraz w całej strukturze firmy. Dzięki wykonywaniu obowiązków jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę – w momencie jej zawarcia pracownik jest w pełni przygotowany do natychmiastowego przejęcia obowiązków. Ponadto jeżeli dana osoba nie spełnia oczekiwań pracodawcy – wystarczy nie podpisywać długoterminowej umowy.

 

Zalety korzystania z try & hire

Usługa try & hire przynosi pracodawcom wiele korzyści i przede wszystkim oszczędza ich czas oraz pieniądze. Decydując się na współpracę z KRX outsourcing w zakresie try & hire, możesz liczyć na:

  • weryfikację umiejętności, kompetencji i doświadczenia pracownika oraz zdolność do wywiązywania się z zadań powierzonych na danym stanowisku,
  • ograniczenie ryzyka związanego z zatrudnieniem osoby z zewnątrz,
  • możliwość poznania się z pracownikiem przed zawarciem umowy na dłuższy okres czasu,
  • możliwość przedłużenia współpracy z pracownikiem tymczasowym o kolejny okres próbny,
  • możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy niż w przypadku osób zatrudnionych na okres próbny,
  • niższe koszty zatrudnienia,
  • przejęcie wszelkich formalności administracyjnych przez agencję pracy tymczasowej,
  • zastępstwo za pracownika w przypadku jego choroby bądź urlopu.

Skontaktuj się z KRX outsorcing, by lepiej poznać szczegóły dotyczące współpracy.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego