Zawsze, gdy w Twojej firmie podejmowana jest błędna decyzja o zatrudnieniu, z konta twojej firmy znikają pieniądze. Z założenia zatrudnienie pracownika powinno być inwestycją dla firmy. Niezależnie, która ze stron decyduje o zakończeniu współpracy, to pracodawca ponosi dotkliwe koszty nieudanej rekrutacji. Kiedy zatem można powiedzieć, że rekrutacja się powiodła? I ile kosztuje nieudana rekrutacja?

Czym jest skuteczna rekrutacja?

Pożądany efekt rekrutacji to zatrudnieni pracownicy, którzy będą skutecznie wykonywać swoją pracę i długofalowo zwiążą się z wybranym pracodawcą. Nieosiągnięcie tego efektu oznacza niemałe koszty, zwłaszcza w przypadku nowych osób, które przepracowały tylko kilka miesięcy. Za 80% rotacji odpowiadają złe decyzje o zatrudnieniu, spowodowane błędami na etapie rekrutacji i selekcji.

Przyjmuje się, że nieudana rekrutacja to taka, gdy pracownik po trzech miesiącach jest zwalniany z pracy lub sam z niej odchodzi. Z raportu opublikowanego przez Human Capital Institute wynika, że nowo zatrudniona osoba przez pierwsze 3 miesiące kosztuje organizację wartość równą 3 miesiącom swojej późniejszej pracy. Po tym czasie praca nowego pracownika zaczyna przynosić firmie zysk. Natomiast większą wartość nowy pracownik dostarcza dopiero po upływie 6 miesięcy.

Ile może nas kosztować nieudana rekrutacja?

Na koszty związane z nieudaną rekrutacją składają się nie tylko wypłacone wynagrodzenia, a kwota ta uzależniona jest od wielu czynników. Wpływa na nią rodzaj stanowiska, koszt publikacji ogłoszenia, koszt selekcji oraz procesu rozmów kwalifikacyjnych. Należy doliczyć do bilansu takiego fiaska wydatki związane z kosztami administracyjnymi oraz badaniami lekarskimi.
Część z tych czynników łatwo wyrazić w jednostkach pieniężnych. Jednak dochodzą do nich koszty mniej oczywiste związane m.in. z utratą reputacji firmy, zmniejszonym zaufaniem klientów, czy też problemami prawnymi. Jeśli firma w ciągu roku dokona nie jednej a kilku złych rekrutacji, musi liczyć się z poniesieniem poważnych strat.

Chcąc obliczyć koszt rekrutacji, która nie kończy się osiągnięciem pożądanego efektu, należy wziąć pod uwagę:
KOSZTY RZECZYWISTE
-koszty ogłoszenia rekrutacyjnego i osób rekrutujących,
-koszty badań lekarskich,
-koszty szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych/wprowadzenie pracownika,
-wartość wynagrodzenia brutto na danym stanowisku pracy oraz liczbę miesięcy przepracowanych przez pracownika na tym stanowisku,
-koszt sprzętu do pracy,
-koszty rekrutacji mającej zapełnić wakat powstały w wyniku odejścia (publikacja ogłoszenia i koszt pracy rekruterów),
-koszty ewentualnej odprawy.
KOSZTY UKRYTE
-wartość kapitału intelektualnego, który tracimy wraz z odejściem pracownika,
-koszty administracyjne związane z odejściem pracownika (potencjalne problemy prawne),
-koszty obniżonej wydajności pracowników w okresie wdrożenia,
-koszty nadgodzin pracowników, którzy zastępują odchodzącą osobę,
-niewykorzystane okazje biznesowe w czasie, kiedy stanowisko jest nieobsadzone.

Po zsumowaniu powyższych kategorii dla pracownika, który przepracował trzy miesiące, przy wynagrodzeniu 3 666 złotych brutto pracodawcy (2000 zł netto), otrzymujemy 36 000 złotych.
Im wyższe stanowisko, na którym została zatrudniona niewłaściwa osoba, oraz im dłuższy czas jej pracy w danej firmie, tym wyższe koszty.
W ten sposób wyjaśnia się tajemnica pieniędzy znikających z konta firmy wraz z odejściem pracownika.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego