Z pozoru wydaje się, że znalezienie wykwalifikowanych pracowników do firmy produkcyjnej to nic trudnego. Jednak okazuje się, że pozyskanie doświadczonych i odpowiednio wyszkolonych osób, które będą chciały podjąć zatrudnienie na stanowisku produkcyjnym nie jest wcale takie proste i wymaga przeprowadzenia pracochłonnego i czasochłonnego procesu rekrutacyjnego. W jaki sposób rekrutować pracowników produkcyjnych? Jakie aspekty oferty pracy są ważne dla osób chcących zatrudnić się na stanowisku pracownika produkcyjnego?

 

Kim są pracownicy produkcyjni?

Pracownicy produkcyjni to szeroko pojęta grupa zawodowa. Należą do niej zarówno pracownicy liniowi, jak i osoby wykwalifikowane, posiadające kierunkowe wykształcenie i liczne certyfikaty czy uprawnienia. Do tej grupy zalicza się również całą rzeszę pracowników sezonowych, którzy w okresach wzmożonej produkcji stanowią nieocenioną pomoc dla stałej kadry bądź stanowią świetne remedium na uzupełnienie braków kadrowych, np. w przypadku pracowników przebywających na urlopach czy na zwolnieniu lekarskim.

 

Rekrutacja w branży produkcyjnej – w jaki sposób sformułować ogłoszenie?

Kluczem do znalezienia odpowiedniego pracownika na nieobsadzone stanowisko pracy jest sformułowanie odpowiedniego ogłoszenia, w którym zostaną zawarte wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące specyfiki danego stanowiska. Dlatego elementami, na które przede wszystkim zwracają uwagę pracownicy, a co za tym idzie, nie powinno ich zabraknąć w ogłoszeniu, są:

  • wysokość wynagrodzenia z wyszczególnieniem podstawy i ewentualnej premii czy innych dodatków do pensji;
  • forma zatrudnienia, tj. określenie rodzaju umowy, czy umowa o pracę, czy umowa zlecenie
  • nazwa przedsiębiorstwa oraz lokalizacja miejsca pracy;
  • warunki zatrudnienia, tj. specyfika i dokładny charakter stanowiska pracy;
  • dodatkowe benefity jak np. darmowy transport do pracy czy opieka medyczna.

 

Rekrutacja w branży produkcyjnej – na co zwrócić uwagę podczas spotkania rekrutacyjnego?

Kandydatów niższego szczebla należy przede wszystkim zapytać o motywację do podjęcia pracy na danym stanowisku, w konkretnej firmie, bowiem często zdarza się, że kandydaci masowo wysyłają swojego zgłoszenia, nie zaznajamiając się uprzednio z wymaganiami czy innymi aspektami dotyczącymi zatrudnienia. Natomiast w przypadku kandydatów wyższego rzędu warto zapytać o powód zmiany pracy i motywację do podjęcia pracy w konkretnym przedsiębiorstwie. W razie konieczności zaleca się również rozważenie przeprowadzenia testu umiejętności, potwierdzającego kwalifikacje kandydatów.

Z kolei pracodawca powinien jasno sformułować swoje oczekiwania, przedstawić zakres obowiązków i wymagania, które należy spełnić, by podjąć zatrudnienie na danym stanowisku. Jeśli jest taka możliwość, warto już podczas spotkania rekrutacyjnego zaprezentować potencjalnemu pracownikowi, jego stanowisko pracy.

 

Rekrutacja pracowników produkcyjnych – co jest dla nich ważne?

Oczywiście kluczową kwestią, na którą zwracają uwagę pracownicy produkcyjni aplikujący na dane stanowisko jest wynagrodzenie. Jednak oprócz niego można również wskazać kilka innych czynników, na które zwracają uwagę osoby aplikujące na stanowisko produkcyjne. Należą do nich:

  • jasno sformułowany, przejrzysty i konkretny zakres obowiązków;
  • możliwość rozwoju, np. uzyskania dodatkowych uprawnień czy możliwość wzięcia udziału w kursach bądź szkoleniach finansowanych przez pracodawcę;
  • atmosfera w miejscu pracy pomiędzy współpracownikami, jak przełożonymi;
  • dodatkowe benefity, np. opieka medyczna.

Jak widać, rekrutacja pracowników produkcyjnych to dość skomplikowany i pracochłonny proces, wymagający solidnej dawki wiedzy i doświadczenia. Dlatego najlepszym pomysłem jest nawiązanie współpracy z agencją pracy tymczasowej, która posiada własną bazę kandydatów. Wykwalifikowani rekruterzy znają wymagania i specyfikę branży, wiedzą jak sformułować ogłoszenie oraz w jaki sposób prowadzić rozmowę rekrutacyjną. Z pomocą agencji pośrednictwa pracy w krótkim czasie zatrudnisz do swojej firmy pracowników produkcyjnych z odpowiednimi kwalifikacjami.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego